№9, травень 2011

«Від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя»«Від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя»

У Верховній Раді України відбулося засідання Постійної комісії Міжпарламентської асамблеї держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав з науки і освіти

Постійна комісія МПА СНД з науки і освіти створена за ініціативи Верховної Ради України в жовтні 1999 року з метою ефективнішого використання інтелектуального потенціалу держав–учасниць СНД і зближення національних законодавств країн Співдружності у сфері науки і освіти.

За роки існування комісією підготовлено 25 модельних законодавчих актів, що прийняті асамблеєю і становлять базу модельного законодавства освіти, наукової та інноваційної діяльності.

Зокрема, Верховна Рада України виступила розробником модельних законів «Про середню загальну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону прав на наукові відкриття», законопроекту «Про раціоналізаторську діяльність».

Проведення виїзних засідань є одним із важливих напрямів міжпарламентської взаємодії. Такі засідання проведено у Вірменії, Білорусі, Молдові, Таджикистані. Верховна Рада України також уже приймала в Києві членів Постійної комісії з науки і освіти в жовтні 2001 року.

Постійну комісію очолює народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Катерина Самойлик, яку під час цьогорічного засідання члени комісії одноголосно перезатвердили на цю посаду. Зокрема, Генеральний секретар–керівник Секретаріату Ради МПА СНД М. Кротов високо оцінив активну роботу К. Самойлик на цій посаді. Заступником голови комісії став заступник голови Комісії Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації з Регламенту і організації парламентської діяльності В. Кікоть.

Відкриваючи засідання, К. Самойлик, зокрема, зазначила, що в ньому беруть участь представники шести національних парламентів – Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Росії, Таджикистану та України, яка проводить цей захід, повноважні представники парламентів – заступники Генерального секретаря Ради МПА СНД, представники виконавчої влади, науковці, освітяни, експерти.

Перший заступник Голови Верховної Ради Адам Мартинюк, вітаючи учасників засідання, підкреслив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх зв‘язків зі своїми найближчими сусідами та партнерами на пострадянському просторі, зокрема в рамках багатосторонніх форматів, тим більше, якщо йдеться про співробітництво в рамках СНД. Він підкреслив, що «сьогодні набирає сили процес активізації частки нашої держави у Співдружності. У квітні в Києві відбулося засідання міністрів закордонних справ СНД, а в м. Ялта відбулися економічна рада СНД і щорічний бізнес-форум Співдружності «Ялтинські ділові зустрічі».

А. Мартинюк також зауважив, що триває процес приєднання України до органів галузевого співробітництва СНД. Нині ведеться робота щодо приєднання до ради з гуманітарного співробітництва і міждержавного фонду гуманітарного співробітництва, а також щодо зняття низки обумовлень до підписаних раніше документів у цій сфері.

«Цей процес, безумовно, не простий і не миттєвий, бо пов‘язаний із необхідністю вступу в силу для України базової угоди, що регулює гуманітарне співробітництво. Однак ми налаштовані завершити необхідні процедури в мінімально стислі терміни, й на початку цієї осені Україна прийматиме в себе форум творчої і наукової інтелігенції держав–учасниць СНД», – підкреслив А. Мартинюк.

Він також наголосив, що Україна ініціює проведення на своїй території низки заходів у галузі культури і мистецтва.

Окрім того, «у вересні в Одесі ми плануємо провести чергове засідання Ради з культурного співробітництва країн–учасниць СНД, а також міжнародний інноваційний форум країн–учасниць СНД», – зазначив Перший заступник Голови Верховної Ради.

А. Мартинюк акцентував увагу на тому, що в наші дні попит є на професіонала широкого кругозору, здатного швидко навчатися, такого, який розуміє реальність, що його оточує, і свідомо бере участь у її вдосконаленні. У цьому контексті актуальною стає нова парадигма «Від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя».

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник підкреслив, що молоді люди практично всіх країн, представники яких присутні на засіданні, є українськими студентами. «Завдяки низці змін навесні 2010 року з гуманізації та демократизації вищої освіти у нас значно збільшилася кількість іноземних студентів. Ми надали право автономії університетам обирати мову навчання, що дало за один тільки навчальний рік приріст більш як 3 тисяч студентів-іноземців», – зазначив він.

Окреслено чотири важливі напрями в реформуванні освіти.

Перший – широка інформатизація середньої освіти, для цього реалізується національний проект, який називається «Відкритий світ» і перебуває під патронатом Президента України. За чотири роки передбачається підключити всі середні освітні навчальні заклади до швидкісного інтернет-формату 4G, побудувати зовсім нові інформаційно-комунікаційні системи, які відповідали б найкращому світовому досвіду «1 учень – 1 комп‘ютер» і дали б змогу в режимі он-лайн найкращим учителям проводити заняття в масштабах не тільки району, області, а й усієї країни.

Другий важливий і новаторський напрям – розширення дошкільної освіти. «За допомогою наших колег у Верховній Раді спільними зусиллями в липні 2010 року ми ухвалили дуже важливий Закон «Про внесення змін до деяких положень Закону «Про освіту». Цей закон закріпив в Україні 11-річну освіту. Цим законом також було поставлено завдання про обов‘язкову дошкільну освіту з 5 до 6 років», – підкреслив Д. Табачник.

Третій напрям – розвиток професійно-технічної освіти, розв’язання гострої проблеми підготовки відповідних кадрів.

Четвертий важливий напрям – реформування вищої освіти. За словами Д. Табачника, «зараз велика група експертів, до якої входять представники всіх наших провідних вузів, у тому числі і явно опозиційно налаштованих, завершує роботу над новим проектом закону про вищу освіту, головний зміст якого – надати справді широку автономію, економічну, фінансову, інституційну та академічну, нашим університетам, щоб дозволити їм стати справді рівноправними гравцями на світовому ринку вищої освіти».

Під час засідання розглянуто проекти модельних законів: про дистанційну освіту в державах–учасницях СНД; про раціоналізаторську діяльність; про громадську експертизу; про підготовку кадрів із урахуванням потреб ринку праці; проект Декларації про етичні принципи наукової діяльності; проект постанови МПА СНД про правове забезпечення модернізації системи освіти в державах–учасницях СНД.

Члени Постійної комісії також розглянули питання про відзначення: 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова; 100-річчя від дня народження Л. М. Гумільова; 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського.

Програма перебування в Україні членів Постійної комісії передбачала й відвідання Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» для ознайомлення з досвідом роботи наукового парку, адже в перспективному плані комісії – розробка проекту модельного закону про наукові парки та положення про дослідницькі університети, повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України.