№7, квітень 2011

Вертикаль влади стрункішає. Дуалізму уникаємо

Продовжуючи роботу над адмінреформою, в березні народні депутати ухвалили зміни до Закону «Про Кабінет Міністрів України», а також прийняли в другому читанні та в цілому Закон «Про центральні органи виконавчої влади», внесений Президентом України.

Закон «Про центральні органи виконавчої влади» визначає особливості статусу міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, повноважень міністра як керівника міністерства, заступників міністра, структуру апарату міністерства тощо.

Зокрема, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади створюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра. Перший заступник і заступник міністра призначаються на посади за поданням Прем‘єр-міністра та звільняються з посад Президентом України.

Документом визначено, що кандидатами на посаду заступника міністра – керівника апарату можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, досвід роботи у відповідній сфері або на державній службі не менш як 10 років, у тому числі не менш як 5 років на керівних посадах, і відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством про державну службу.

Основними завданнями заступника міністра – керівника апарату є забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності й наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов'язаної зі здійсненням повноважень міністерства.

Статтею 17 закону визначено поділ центральних органів виконавчої влади на служби, агентства й інспекції.

У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади становлять функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади створюється як служба; якщо більшість функцій – це управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, утворюється як агентство; якщо більшість функцій – контрольно-наглядові за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.

Змінами до Закону «Про Кабінет Міністрів України», зокрема, ліквідовуються інститути урядових органів, які діють у системі міністерств, а також урядові комітети в системі Кабінету Міністрів. Установлюється, що Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр за рішенням Президента можуть очолювати міністерство.

Керівник Секретаріату уряду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.

Згідно зі змінами до статті 23 Закону «Про Кабінет Міністрів України» на засідання уряду, де розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, призначення керівника підприємства, установи, організації, запрошують відповідного голову обласної державної адміністрації, якому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.