№2, січень 2011

Побачила світ перша полемічна праця з конституційного права

Як відомо, спори про право – вічні. Норми законів під час правозастосування часто потребують офіційного тлумачення. Маючи такі інструменти, як юрисдикційні повноваження (судочинство) та офіційне розуміння права, Конституційний Суд визнається єдиним органом у здійсненні конституційного правосуддя щодо підтримання та охорони конституційного порядку, а отже, контролю над усіма правовими засобами його забезпечення.

Унікальна наукова праця, підготовлена представником Верховної Ради України у Конституційному Суді, заслуженим юристом України, доктором юридичних наук, професором Анатолієм Селівановим і попереднім Головою Конституційного Суду, суддею Конституційного Суду, заслуженим юристом України, кандидатом юридичних наук Андрієм Стрижаком, «Питання теорії конституційного правосуддя в Україні» є першою спробою дослідити теоретичні питання конституційної юрисдикції, що становлять доктринальне праворозуміння, і водночас закладає теоретичні основи конституційного правосуддя. Вперше в науковій літературі втілилась оригінальна авторська думка про дискусійні питання застосування конституційної юрисдикції.

Особливістю цього видання є його вихід із друку двома мовами – українською та російською з аналітичним вступом англійською. Це робить його цікавим науково-теоретичним дослідженням для широкого загалу читачів – від суддів і науковців до студентів, що є визначальною передумовою для плідної дискусії, а також закликає до дискусії із зарубіжними вченими.

За 15 років функціонування вітчизняного конституційного правосуддя вже склалася вагома конституційно-судова практика. Саме на цьому будується наука про конституційну юрисдикцію, формується доктрина судового конституціоналізму, що дає підстави для проведення серйозних теоретичних досліджень. Один із авторів презентованого видання Анатолій Селіванов зауважив: «Основна мета нашої книги – запропонувати нові наукові підходи до визначення інституту судової влади, яка при здійсненні правосуддя здатна забезпечити верховенство Конституції і правопорядок як стратегічний напрям формування правової держави. Теоретичні узагальнення щодо реалізації основних функцій конституційного правосуддя, здійснення нормоконтролю при застосуванні верховенства права і Конституції з урахуванням практичного досвіду діяльності Конституційного Суду привели наше авторське дослідження до вироблення доктрини, тобто наукового вчення про конституційне правосуддя».

Спільна наукова праця, що стала помітним явищем у теорії правосуддя, була презентована 11 січня 2011 року безпосередньо самими авторами: Анатолієм Селівановим та Андрієм Стрижаком у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України. Зустріч вів віце-президент – керівник Київського регіонального центру Академії правових наук академік Володимир Тихий. Крім того, були присутні Голова Конституційного Суду Анатолій Головін, народний депутат України Юрій Кармазін, численні науковці. Зокрема, академіки Академії правових наук України і судді Конституційного Суду у відставці Микола Селівон та Михайло Костицький, судді Конституційного Суду Петро Стецюк, Юрій Баулін, Сергій Вдовіченко, суддя Верховного Суду Микола Пінчук, ректор Академії адвокатури України доктор юридичних наук Тетяна Варфоломеєва, кандидат юридичних наук, доцент факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка Ніна Мяловицька, головний редактор газети «Голос України» Анатолій Горлов та інші.

Світлана ФІЛОНЕНКО.

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата