№1, січень 2011

80-річчя Академії друкарства: стратегія навчання в умовах інформаційного суспільства

Українська академія друкарства у 2010 році відзначила славний ювілей, до якого колектив нашого навчального закладу підійшов зі значними здобутками в науковій, навчальній, виховній та організаційно-господарській роботі. За час свого існування академія дала крила для високого лету десяткам тисяч спеціалістів, які нині формують соціокультурний та інформаційний простір нашої держави.

Сьогодні УАД – єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, йде в ногу з часом, є важливим науково-методичним центром, кузнею висококваліфікованих наукових кадрів, дає своїм вихованцям освіту на рівні світових стандартів.

До складу академії входять 5 факультетів денної та заочної форм навчання, Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Львівський поліграфічний коледж, підготовче відділення, видавництво «Українська академія друкарства», бібліотека, відділ інформаційного забезпечення, науково-дослідна частина з відповідними науковими лабораторіями, відділом аспірантури і докторантури, Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій, відділ міжнародних зв’язків, навчально-виробничо-експериментальна друкарня, навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг», найновіше поліграфічне обладнання якого використовують для практичних і лабораторних занять студентів, та інші структурні підрозділи.

Академія постійно вдосконалює свою матеріально-технічну базу. Знання з комп’ютерних технологій студенти отримують у спеціалізованому комп’ютерному центрі, а також у навчальних комп’ютерних класах при кафедрах академії, що об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет. Наукова бібліотека оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, електронним каталогом видань і має достатній бібліотечний фонд: найсучасніші підручники та посібники, авторами багатьох із яких є науково-педагогічні працівники УАД.

Навчальний заклад готує фахівців за 6 галузями знань, 24 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Це дає змогу забезпечувати видавничо-поліграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами, художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва, розповсюджувачами друкованої продукції.

Нині в академії навчаються 6600 студентів усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 21 кафедрі здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 37 професорів, докторів наук, 196 доцентів, кандидати наук. Серед них – нагороджений державною відзнакою – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники народної освіти України, відмінники освіти України.

Оперативно реагуючи на зміни у видавничо-поліграфічній галузі, спричинені використанням останніх досягнень науки і техніки, в академії відкривають нові кафедри та спеціальності. Здійснено відповідне оновлення науково-методичного забезпечення, розроблено сучасні методи оцінки якості знань студентів.

Українська академія друкарства з перших днів свого існування активно працювала над органічним поєднанням процесу підготовки фахівців із розвитком наукових досліджень. Сьогодні в академії сконцентрований основний науковий потенціал видавничо-поліграфічної галузі, створені та ефективно розвиваються наукові школи, відомі своїми розробками не лише в Україні, а й за кордоном. Ефективно працюють аспірантура та докторантура. У рамках госпдоговірних та держбюджетних наукових розробок створюються нові технології, матеріали та обладнання для видавничо-поліграфічної галузі. Це також дозволяє здійснювати навчальний процес на основі найсучасніших наукових досягнень, удосконалювати його, залучати студентів до наукових досліджень. Більшість науково-дослідних робіт виконувалося на рівні винаходів. За останні 5 років отримано 84 патенти на винаходи, авторські свідоцтва та охоронні документи. Продано 12 ліцензій для підприємств Німеччини, Швейцарії та Польщі. Захищено 10 докторських і 38 кандидатських дисертацій. Видано понад 200 підручників і навчальних посібників, 37 монографій.

Визначивши пріоритетним напрямом інтеграцію в європейський освітній простір і маючи потужні наукові школи, належну матеріально-технічну базу і, що найважливіше, кваліфікований науково-педагогічний колектив, академія з кожним роком розширює та вдосконалює міжнародну співпрацю. Як член Міжнародної асоціації вищих поліграфічних навчальних закладів світу бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавничої справи і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Завдяки цьому стало можливим уперше в історії України проведення у Львові на базі академії 36-ї науково-практичної конференції Міжнародної асоціації вищих поліграфічних навчальних закладів світу, в якій узяли участь представники 25 навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю з 9 країн (Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії, Нідерландів, Узбекистану, України) і яка відбулася в рамках святкування 75-річчя нашого навчального закладу.

УАД підтримує тісні зв’язки з такими навчальними закладами, як Університет Оксфорд Брукс (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети, технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), університет «Річард Айві» (Торонто, Канада), Варшавська політехніка (Польща), Московський державний університет друку (Росія), укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «Ман Роланд», «Колбус», «Донеллі» та ін. Це дає змогу студентам академії слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та фірм як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями у провідних закордонних видавництвах і фірмах, які виготовляють поліграфічну техніку, відвідувати Лейпцизький та Франкфуртський книжкові ярмарки. Провідні професори й доценти академії читають курси лекцій у передових європейських навчальних закладах.

Проблемам вивчення європейського досвіду підготовки фахівців для видавничої справи та його використання в українській практиці було присвячено спільний європейський проект «Розвиток людських ресурсів для видавничої галузі України», що фінансувався в рамках програми «ТЕМРUS ТАСІS», в якому разом із академією брали участь Університет Оксфорд Брукс (Велика Британія), Інститут техніки, мистецтва та культури (Німеччина), Університет «Києво-Могилянська академія» (Україна).

Важливу роль у підвищенні професійного рівня викладачів академії, удосконаленні навчального процесу, проведенні наукових досліджень із використанням сучасних методик відіграє стажування її працівників у закордонних навчальних закладах. За сприяння програми «DAAD» та фірми «Print Promotion», що фінансується урядом Німеччини, працівники академії проходили навчальне та наукове стажування в Берзькому університеті (Вуперталь, Німеччина), Хемніцькому технічному університеті (Німеччина) та Дармштадтському університеті (Німеччина). Завдяки стипендіям Фулбрайта і проекту «Гармонія», що фінансуються держдепартаментами освіти та культури США, стало можливим стажування викладачів академії в Гарвардському та Мічиганському університетах (США).

Українська академія друкарства бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних виставках, представляючи інноваційні розробки своїх науковців і традиційно отримуючи дипломи, медалі та інші відзнаки.

Колектив УАД є активним учасником суспільно-громадського, наукового, культурно-просвітницького життя України, свідомо та самовіддано працюючи для розвитку української книговидавничої справи зокрема та української культури загалом.

Значну увагу в нашому навчальному закладі приділяють національно-патріотичному вихованню молоді. Уже стала доброю традицією участь студентів академії в організації та проведенні заходів зі святкування державних і релігійних свят, проведенні конференцій, присвячених визначним датам в історії України, історичним постатям, діячам науки та культури.

В УАД успішно діють органи студентського самоврядування, які допомагають студентам вирішувати різноманітні питання, що виникають під час навчання.

Наші студенти талановиті та активні, вміють досягати успіху. Серед них – чимало переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів, є такі, що отримали Подяку Президента України за високі досягнення в навчанні, науково-дослідній роботі, громадському житті, почесні відзнаки Міністерства освіти та науки України, міського голови Львова, організаторів міжнародних та всеукраїнських форумів і виставок освітнього та видавничо-поліграфічного спрямування. У конкурсі Асоціації молодіжних організацій Львівщини «Студент року» студенти академії традиційно посідають призові місця. Велика увага приділяється організації побуту й культурного дозвілля студентської молоді, розвитку фізичної культури та спорту. Варто відзначити, що нашими студентами є володар Кубка світу з вільної боротьби, срібний призер Олімпіади в Пекіні Андрій Стадник та бронзовий призер Чемпіонату Європи з вільної боротьби Вікторія Млинарська.

Українська академія друкарства із упевненістю дивиться в майбутнє, бо має багату історію, славні традиції, тисячі відомих випускників, а її сучасність – це злагоджена праця структурних підрозділів та могутній науковий і педагогічний потенціал усього колективу. Але, звичайно, щоб збулися всі наші найкращі сподівання, не можемо зупинятися на досягнутому: попереду важка наполеглива праця, спрямована на посилення інтеграції у світовий освітянський простір, на збереження при цьому національних особливостей вищої школи, на виховання високоморальних, усебічно розвинених, висококваліфікованих фахівців, які розбудовуватимуть Україну. Колектив академії прагне й у майбутньому творити інформаційний простір нашої держави та працювати у сфері книговидавничої справи і поліграфії, бо розуміє, що нести суспільству світло друкованого слова завжди було й буде шляхетним та престижним фахом.

Автор: Богдан ДУРНЯК

Останні новини

Поляки блокують залізницю з України, Швецію пустять в НАТО, бойові катери для ЗСУ: новини дня Сьогодні, 21 лютого

Як підібрати меблі для офісу у Києві Вчора, 20 лютого

Президентка Єврокомісії повторно претендуватиме на цю посаду на виборах 2024 року 19 лютого

ЗМІ: в уряді України обговорюють обмеження на торгівлю з Польщею у відповідь на блокади 18 лютого

Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО 17 лютого

Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну 17 лютого

Президент Чехії каже, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну 17 лютого

Зеленський: рішення Конгресу щодо допомоги Україні – це зараз ключове питання 17 лютого

Британська розвідка: Росія витратила мінімум 400 одиниць техніки, штурмуючи Авдіївку 17 лютого

Чи можна довіряти свої кошти та вкладати в навчання по криптовалюті 17 лютого