№23, грудень 2010

Енергетична безпека: електроенергія, вугілля, новітні технології

Наслідки світової фінансової кризи свідчать про те, що кожний суб’єкт міжнародного права шукає власні шляхи виходу із кризи і подолання економічних негараздів у соціальній сфері. Особливої актуальності для національної економіки України набуває питання гарантування економічної безпеки, зокрема й енергетичної безпеки. За умови обмежених власних паливно-енергетичних ресурсів пошук альтернативних джерел енергії, а також переорієнтація національного господарства на енергозбережну техніку й технології за рахунок і організаційних чинників, тобто зміни структури енергоспоживання, і інноваційних науково-технічних напрямів мають стати ключовими завданнями державної науково-технічної політики.

У світовій економіці триває процес подорожчання вуглеводневих енергетичних ресурсів (нафти, газу, вугілля). Це пов'язано насамперед із різким збільшенням споживання вуглеводневих енергетичних ресурсів промислово розвиненими країнами, такими, як США, Японія, Німеччина, а також зі значним піднесенням економіки Китаю, Індії та інших країн світу. Ще однією причиною зростання вартості вуглеводневих енергоресурсів є скорочення їх запасів і складний видобуток у важкодоступних місцях. Все це зумовлює необхідність пошуку енергозбережної технології у світовій економіці.

Роль і місце держави у світовій економіці визначається не тільки наявністю природних ресурсів (нафти, газу), а й інтелектуальним потенціалом, тобто вмінням реалізовувати інноваційні досягнення науково-технічного прогресу. Тому для забезпечення енергетичної безпеки України за обмежених енергоресурсів потрібно сформувати раціональне співвідношення їх споживання, переорієнтувати вітчизняного товаровиробника на менш енергоємні, дешевші джерела, а також перевести основні галузі промисловості та сільського господарства на енергозбережну техніку й технологію.

У структурі споживання енергетичних ресурсів України в 1990 році частка вугілля, природного газу й сирої нафти становила відповідно 25,3, 28,2 і 21,4%, порівняно з 2007 роком – 25,2, 37,1 і 10,1%, тобто споживання газу збільшилося з 28,2 до 37,1%, а сирої нафти – зменшилося з 21,4 до 10,1%.

Споживання природного газу підвищилося в 2000 році і досягло 44,6% проти 37,8% в 1991-му, а останніми роками залишається стабільним на рівні 39–40% від усього обсягу спожитих ресурсів в умовному вираженні.

Структурні зрушення, що відбуваються у споживанні енергетичних ресурсів, які впливають на зростання валової внутрішньої продукції (ВВП), можна простежити за даними табл. 1.

За проаналізований період відбулися зміни як в обсязі виробництва ВВП, так і у вартості енергетичних ресурсів. Якщо в 1996 році до переходу на національну грошову одиницю – гривню – спостерігається різке зниження ефективності використання енергетичних ресурсів у перерахунку на умовне паливо, то з 2000-го можна зазначити зростання виробництва валової внутрішньої продукції України на одиницю використаного умовного палива з 1173,7 грн. до 4057,2 грн. в 2007 році, у тому числі, в сільському й лісовому господарстві вироблено в 2007 році валової внутрішньої продукції на 113142 млн. грн. за споживання 29,5 млн. т умовного палива (14,0%), а у видобувній промисловості – на 57175 млн. грн. і переробній – на 586447 млн. грн. за споживання умовного палива 165,2 млн. т (78,6%), що свідчить про значну енергоємність промислового й сільськогосподарського виробництва. На жаль, на підставі статистичних даних неможливо зробити висновок про те, яке джерело енергії дає більшу суму валової внутрішньої продукції. Енергоємність продукції вітчизняного виробництва в 4,0–4,5 разу вища, ніж у країнах
ЄС [1, 2].

Аналіз структури споживання енергетичних ресурсів як в умовному, так і в натуральному вираженні, свідчить, що використання дешевших ресурсів дає більший ефект. Незважаючи на зростання цін на газ і нафту, що поставляють із Росії, природний газ залишається дешевшим джерелом серед інших енергетичних ресурсів, які використовують в Україні (табл. 2).

За подальшого зростання цін на природний газ національну економіку України потрібно переорієнтувати на дешевші альтернативні джерела енергії. До них належать вугілля й електроенергія. Наприклад, за ціни газу 226 дол. США/тис. м3 питома теплота спалення дає ~ 41900 кДж/кг (41000–45000) [4, с. 513] енергії (або 239 Дж = ј,19103), а для одержання такої кількості енергії необхідно витратити 2780 кВт/г електроенергії [(1кВт-г = 3,6106Дж, звідси 2780 = (41,9106/3,6106)239] за ціни 75,3 коп./кВт-г (для виробничої сфери) на суму 2094 грн., тобто 265 дол. США (за співвідношення $1,0 : 7,90 грн.).

Кам’яне вугілля виділяє ~ 25500 кДж/кг (20900–30150), за ціни 250 грн./т витрати становлять 158 дол. США. Щоб отримати необхідну кількість енергії для виробництва одиниці валової продукції, потрібно в 1,64 разу більше вугілля, відповідно ціна зросте до 259 дол. США (1581,64). Отже, для використання обмежених енергетичних ресурсів альтернативою в Україні є електроенергія та кам’яне вугілля, хоча вартість електроенергії і вугілля вітчизняного виробництва залишається вищою, ніж імпортованого газу.

Джерела

1. Андрусенко Г. О., Мартьянов В. П., Садиков М. А., Савченко В. Д. Організація агробізнесу та підприємництва: Навч. посіб. /За ред. В. П. Мартьянова. – Харків, 1998. – 181 с.

2. Бандурка О. М., Духов В. Є. та ін. Основи економічної безпеки. – Харків: ХНУВС, 2003. – 236 с.

3. Дубровський М. М. та ін. Довідник з фізики. – К.: Наук. думка, 1986. – 513 с.

4. Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К., 2008. – 571 с.

5. Яворський Б. М., Селезньов Ю. А. Довідковий посібник з фізики для вступників до вузів і для самопідготовки. – 4-те вид., доопрац. – М.: Наука, 1989. –
576 с.

Автор: Мурат САДИКОВ

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Зеленський заявив про домовленість щодо ATACMS для України Сьогодні, 23 квітня

Тонкощі використання клейових сумішей для армування плит пінополістиролу Сьогодні, 23 квітня

Союзники назвали дату нової зустрічі щодо зброї для ЗСУ у форматі "Рамштайн" Вчора, 22 квітня

Кулеба розказав міністрам ЄС, що ще є можливість запобігти гіршим сценаріям Вчора, 22 квітня

Норвегія приєднається до ініціативи з забезпечення України засобами ППО Вчора, 22 квітня

Громадяни Словаччини зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України Вчора, 22 квітня

Глава МЗС Швеції: ЄС хоче запровадити санкції проти СПГ з Росії і "тіньового флоту" Вчора, 22 квітня

Ідеальні подарунки на День матері Вчора, 22 квітня

Сенатор США допустив відправку Україні далекобійних ATACMS до кінця наступного тижня Вчора, 22 квітня

У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України 21 квітня