№21, листопад 2010

Фінансове право - найважливіша з наукФінансове право - найважливіша з наук

Фінансове право в Україні стало стрімко розвиватися з переходом економіки на ринкові відносини. Одним із лідерів галузі є НДІ фінансового права Національного університету державної податкової служби України. Півтора року тому (травень 2009 р.) журнал «Віче» вже писав про цю науково-дослідну установу, аналогів якій немає на теренах СНД. Нині ми знову звертаємося до теми фінансового права з огляду на колосальні зміни у сфері, спричинені передусім новими Бюджетним та Податковим кодексами.

НДІ фінансового права створено 2001 року з ініціативи ректора Національного університету державної податкової служби, народного депутата України трьох скликань, професора Петра Мельника та ректора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України Василя Тація. Керувала процесом створення установи знаний вітчизняний учений, класик фінансового права Лідія Воронова. Першим директором НДІ став кандидат юридичних наук, професор Володимир Антипов. З 2005 року інститут очолює Оксана Солдатенко – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, радник податкової служби ІІ рангу, автор більш як 90 наукових праць.

Уже нині можна впевнено стверджувати, що 2010 рік для співробітників НДІ фінансового права був надзвичайно плідним: окрім планових наукових досліджень, вони брали участь у підготовці як Бюджетного, так і Податкового кодексу. Зокрема, Володимир Антипов, Лідія Воронова, Микола Кучерявенко, Анна Нечай, Надія Пришва, Оксана Солдатенко, Людмила Тарангул входили до групи вчених, що працювала над науково-практичним коментарем нової редакції Бюджетного кодексу України. Книжка нещодавно побачила світ під загальною редакцією міністра фінансів України Федора Ярошенка.

– Було створено дві групи, які коментували кодекс із юридичної та економічної точок зору, – розповідає директор НДІ фінансового права, кандидат економічних наук Оксана Солдатенко. – Ми склали прогноз, як норми нового Бюджетного кодексу позначаться на бюджетному процесі, загалом на показниках державного бюджету країни.

За словами О. Солдатенко, науковці схвально ставляться до нової редакції Бюджетного кодексу, адже він усуває чимало правових прогалин. До документа увійшло багато пропозицій, описаних у дисертаційних дослідженнях, монографіях.

– Які наслідки матиме запровадження нового Бюджетного кодексу для місцевих органів влади? – запитав кореспондент журналу «Віче» у директора НДІ фінансового права.

– Дохідну базу місцевих бюджетів розширено, адже з прийняттям кодексу зміниться співвідношення податків, які сплачують до державного бюджету й залишають на місцях, – каже О. Солдатенко. – Тож треба дочекатися, доки нові правила запрацюють.

Бюджетний кодекс, який було ухвалено в червні, загалом збалансовує доходну й видаткову частини місцевих бюджетів, усунувши в такий спосіб цілу низку наболілих проблем сільських, селищних та міських голів. «Нарешті буде дотримано основоположного принципу формування місцевих бюджетів, – пояснює директор НДІ фінансового права, – до них надходитимуть усі платежі, котрі мають місцеве походження, наприклад, за користування природними ресурсами, з операцій державної реєстрації, за деякі види ліцензій тощо».

Досі складними були міжбюджетні взаємовідносини органів державної влади та місцевого самоврядування щодо фінансування соціальної сфери та сфери культури – закладів освіти, охорони здоров’я тощо. Оскільки вони утримувалися на кошти бюджетів найнижчого рівня, зокрема сіл, де дохідна база вкрай незадовільна, тому ці установи ледь животіли. Тепер їх фінансуватимуть із районних бюджетів, що має поліпшити стан соціальних та культурно-освітніх закладів.

У новій редакції документа структуровано види порушень бюджетного законодавства (їх тепер налічується 40), удосконалено заходи впливу за ці порушення: за мету ставилося посилення фінансової дисципліни, сприяння ефективному використанню державних коштів. Також урегульовано чимало термінологічних проблем.

Науково-практичний коментар, у якому тлумачаться статті Бюджетного кодексу України, призначений для працівників фінансових підрозділів та керівного складу органів державної влади всіх рівнів і місцевого самоврядування. Науковий коментар буде корисним для депутатів місцевих та обласних рад, народних депутатів України. Звісно, ним користуватимуться в парламентському Комітеті з питань бюджету, готуючи головний державний кошторис на 2011 рік.

Неабияку роботу було виконано з укладання другого масштабного документа – Податкового кодексу України. Вчені НДІ фінансового права Національного університету ДПС України надали свої висновки щодо імплементації чинного законодавства в норми кодексу, склали прогноз наслідків його впливу на економіку країни.

Як відомо, проект Податкового кодексу виносили на всенародне обговорення, внаслідок чого надійшло кілька тисяч пропозицій – частину з них опрацювали в НДІ фінансового права. Було складено порівняльні таблиці норм кодексу й пропозицій, на підставі яких зроблено висновки про їх врахування чи відхилення. Міністерство фінансів планує видати книжку, в якій буде викладено наукові аргументи щодо всіх податкових ініціатив. Її обов’язково отримають громадяни та організації, що надіслали свої пропозиції. Пожертвувавши літніми відпустками, науковці НДІ фінансового права зробили вагомий внесок у законодавче вдосконалення податкової системи України.

О. Солдатенко розповіла ще про одну важливу розробку інституту, суть якої полягає в напрацюванні методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби України. У зв’язку з цим було досконально вивчено досвід Казахстану, де вже налагодили роботу такого інформаційного сховища. Питання докладно обговорили під час роботи дводенного (8–9 жовтня) «круглого столу», в якому, окрім вітчизняних та казахських науковців, узяли участь директор Департаменту обліку та звітності ДПА України Василь Терещенко, представники ДПА в Херсонській області. За підсумками заходу підготовлено рекомендації, на підставі яких буде вдосконалено методику наповнення єдиного інформаційного сховища та впроваджено її у практику. Проект триватиме до грудня 2011 року – тоді завершиться апробація моделі й буде усунуто виявлені недоліки. Нова система даватиме змогу відстежувати податкові платежі станом на конкретну дату, адже нині такий облік ведеться лише по місяцях, кварталах і за рік.

– Результати нашої роботи з цієї тематики викликають інтерес у керівництва ДПА України, а тому відчуваємо всіляке сприяння з їхнього боку, – підкреслює директор НДІ фінансового права. – Ми створили науковий продукт, запровадження якого матиме позитивні наслідки для державної податкової служби.

На черзі – розробка податкового паспорта платника податків, який у разі схвалення Мінфіном мають отримати райони, області й загалом країна. Документ міститиме дані про дату реєстрації платника, його активи, а також інформацію про те, чи є він добросовісним платником податків, чи добровільно виконує свої податкові зобов’язання, чи здійснював фіктивні операції, чи був пов’язаний з фіктивними підприємствами тощо. Це зробить цивілізованішими взаємовідносини платників податків і держави, усуне чимало перепон, через які найбільше страждають, звісно, платники податків.

Усі теми, що перебувають у розробці НДІ, обов’язково обговорюються на «круглих столах» за участю практиків, аби теоретичні моделі можна було адаптувати на місцях. Експерти приїжджають до Ірпеня, вивчивши надіслані матеріали. За підсумками «круглих столів», конференцій, інших наукових заходів виходять друком збірники тез.

В інституті взагалі видають багато літератури, зокрема, монографій, навчальних посібників. Так, незабаром побачить світ монографія, в якій ідеться про засоби протидії фіктивним суб’єктам господарювання. Інша книжка, «Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні», матиме практичне спрямування – її безкоштовно розішлють у регіони України. Праця «Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС» буде цікавою не лише працівникам податкової служби, а й платникам податків, адже в ній описано багато прикладів: чому платники програють справи в суді, яких помилок припускаються працівники податкової служби?

– Про особливості діяльності фінансової системи на місцях уже видано багато наукової літератури. Шкода, що її мало читають у регіонах, тому часто й не знають, як розв’язати якусь проблему, хоча вона давним-давно врегульована, – ремствує О. Солдатенко.

У пригоді може стати журнал «Фінансове право», що регулярно з’являється у світ, головним редактором його є доктор юридичних наук, доцент Анна Нечай. Зажив популярності сайт інституту, де публікується свіжа інформація з фінансового права, оголошення про проведення конференцій, семінарів, «круглих столів».

За зверненнями підприємств, установ, організацій фахівці інституту надають науково-експертні висновки щодо різних аспектів фінансових взаємовідносин – не лише з податковою адміністрацією, а й з банками, страховими компаніями тощо. Такі роботи виконуються на госпрозрахункових засадах.

До 10-річчя НДІ, що відзначатимуть наступного року, в інституті вже почали готувати міжнародну науково-практичну конференцію, де обговорять найболючіші проблеми галузі.

– Нині гостро стоїть питання фінансово-правової освіти у вищих навчальних закладах, – каже директор НДІ О. Солдатенко про один з аспектів майбутнього наукового заходу. – Без цієї науки не обійтися, зокрема в повсякденному житті, коли людина стикається з кредитними, страховими, валютними відносинами, що ґрунтуються на фінансовому праві. Зрештою, всі ми платимо податки, тож фінансове право слід ширше впроваджувати в освіту.

Постійно зростає інтелектуальний потенціал інституту: нещодавно когорту докторів наук, захистивши дисертації, поповнили Ігор Криницький та Антон Монаєнко. Нині в НДІ працюють 12 докторів наук, 18 кандидатів наук – чимало їхніх наукових розробок знайшли застосування у практичній діяльності державної податкової служби; за підручниками, виданими в інституті, навчаються студенти профільних факультетів.

Необхідність такої установи, як НДІ фінансового права, найбільше усвідомлюється в часи економічних перетворень. Здається, нині саме такий період в історії України.

Автор: Юрій ПОТАШНІЙ

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Зеленський заявив про домовленість щодо ATACMS для України Сьогодні, 23 квітня

Тонкощі використання клейових сумішей для армування плит пінополістиролу Сьогодні, 23 квітня

Союзники назвали дату нової зустрічі щодо зброї для ЗСУ у форматі "Рамштайн" Вчора, 22 квітня

Кулеба розказав міністрам ЄС, що ще є можливість запобігти гіршим сценаріям Вчора, 22 квітня

Норвегія приєднається до ініціативи з забезпечення України засобами ППО Вчора, 22 квітня

Громадяни Словаччини зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України Вчора, 22 квітня

Глава МЗС Швеції: ЄС хоче запровадити санкції проти СПГ з Росії і "тіньового флоту" Вчора, 22 квітня

Ідеальні подарунки на День матері Вчора, 22 квітня

Сенатор США допустив відправку Україні далекобійних ATACMS до кінця наступного тижня Вчора, 22 квітня

У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України 21 квітня