№7, квітень 2006

Регресивна система оподаткування насправді прогресивна.

Запровадити її в країні доцільно

Суть проблеми: визначити таку систему оподаткування, яка поряд із фіскальною водночас могла б виконувати й стимулюючу функцію.

Суть проблеми: визначити таку систему оподаткування, яка поряд із фіскальною водночас могла б виконувати й стимулюючу функцію.

Доведено: економічні переваги регресивної системи оподаткування.

Зазначено: очікувані позитивні наслідки запровадження регресивної системи оподаткування в Україні.

Проблеми оподаткування постійно привертають до себе увагу науковців і практиків, оскільки воно не лише забезпечує державу засобами фінансування суспільно необхідних витрат, а є водночас одним із найдієвіших важелів державного регулювання економіки, особливо за умов ринку. Питанням становлення та реформування податкової системи України присвячено численні наукові праці вітчизняних фахівців, зокрема М. Азарова, В. Кольги та В. Онищенка1, О. Василика2, О. Данілова та Н. Фліссак3, В. Завгороднього4, Ю. Іванова5, С. Лондара6 та інших. Практично всі дослідники зазначають, що стимулююча є однією з найголовніших функцій системи оподаткування. Відзначаються недоліки прогресивної системи оподаткування, досліджуються шляхи вдосконалення пропорційної системи – передусім скороченням нормативу оподаткування, запровадженням в окремих випадках спрощених систем або спеціальних режимів оподаткування та певних податкових пільг. Проте майже нічого не сказано про регресивну систему оподаткування, хоча саме вона може найефективніше виконувати, поряд із фіскальною та регулюючою, й стимулюючу функцію.

У наших доповідях на ІІІ та ІV міжнародних науково-практичних конференціях "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі", проведених на базі Академії державної податкової служби України, було викладено наукове математичне доведення економічних переваг регресивної системи оподаткування доходу (або прибутку) суб'єктів господарювання. Головний висновок такий: регресивна система оподаткування виконує стимулюючу функцію щодо діяльності суб'єктів господарювання і водночас забезпечує максимум податкових надходжень до бюджету.

Висновок про те, що із зростанням нормативу оподаткування розмір податкових надходжень спочатку збільшуватиметься, але потім зменшуватиметься, є загальновідомим. Принципово новим є висновок, що оптимальний норматив податкових відрахувань, який забезпечуватиме максимальний розмір податкових надходжень до бюджету, повинен узгоджуватися з рівнем економічної ефективності діяльності конкретного суб'єкта господарювання. А саме: більш високій економічній ефективності виробництва має відповідати менший норматив оподаткування.

З цього випливає, що із зростанням величини доходу (прибутку) суб'єкта господарювання норматив оподаткування доходу (прибутку) повинен зменшуватися.

Запровадження регресивної системи оподаткування:

 • стимулюватиме суб'єктів господарювання як до підвищення рівня ефективної організації виробництва, так і до збільшення виробничих витрат;

 • сприятиме зростанню обсягів виробництва;

 • стримуватиме перетік капіталів до тіньової сфери;

 • забезпечуватиме підвищення загальних обсягів податкових надходжень.

  Отже, регресивну систему оподаткування можна вважати прогресивною – такою, що відповідає завданням забезпечення економічного зростання України.


  Джерела

  1 Азаров М., Кольга В., Онищенко В. Все про податки: Довідник. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

  2 Василик О. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 416 с. (розділ 11).

  3 Данілов О., Фліссак Н. Податкова система та шляхи її реформування. – К.: Парламентське видання, 2001. – 216 c.

  4 Завгородний В. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 640 с.

  5 Іванов Ю. Альтернативні системи оподаткування. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003. – 517 с.

  6 Лондар С. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України. – Львів: ЛНУ, 2001. – 274 с.

  Автор: Володимир КІГЕЛЬ

 • Архів журналу Віче

  Віче №7/2016 №7
  Реклама в журналі Інформація авторам Передплата