№19, жовтень 2009

Прикарпатська наукова кузняПрикарпатська наукова кузня

Прикарпаття – край, багатий на талановитих людей: вони плідно працюють у всіх сферах, примножуючи успіхи держави. Наука й освіта тут завжди шанувалися, споконвіку були джерелами духовного збагачення галичан. І нині творчий і науковий потенціал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника робить неабиякий внесок у розвиток суспільства.

У 2004 році відповідно до указу Президента України навчальному закладові надано статус національного. 2005-го університет очолив доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАНУ Богдан ОСТАФІЙЧУК, з іменем якого пов’язані всі подальші зміни на краще: ВНЗ увійшов до десятки найліпших класичних університетів країни.

Прикарпатці нарощують навчально-матеріальну базу; вони пишаються своїм професорсько-викладацьким колективом, котрий успішно перейшов на Болонську кредитну-модульну систему надання освіти. У закладі функціонують 14 навчальних інститутів і факультетів, 28 наукових структур, 3 коледжі, де здійснюється підготовка фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Кількість студентів перевищує 20 тисяч осіб. За час існування університет підготував понад 35 тисяч фахівців. Нині навчально-виховну та наукову роботу на 76 кафедрах здійснюють 838 штатних викладачів, зокрема 75 докторів наук, професорів, 485 кандидатів наук, доцентів.

Університет пишається науковими розробками істориків і фізиків, політологів і хіміків, педагогів і біологів, філологів і юристів, економістів і мистецтвознавців, математиків, філософів, психологів, науковців у галузі сільськогосподарських наук, медиків, етнологів та соціологів, представників технічних наук. Політика університету полягає в активній підтримці наукових шкіл шляхом першочергового фінансування фундаментальних досліджень, проведення всіляких виставок, конкурсів, науково-технічних симпозіумів, конгресів і конференцій. Університет допомагає у виданні наукових праць: монографій, підручників, навчальних посібників. Ефективно функціонують аспірантура та докторантура.

Діяльність наукових шкіл посилюється традиційно тісними зв’язками з інститутами НАН України, створенням профільних навчально-наукових об’єднань, залученням провідних учених академічних інституцій до навчального процесу, спільним використанням матеріально-технічних можливостей університету та установ Національної академії наук. Зокрема, на базі спільної лабораторії університету та Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України відповідно до постанови президії НАНУ цього року в Івано-Франківську створено відділення фізики та технології функціональних матеріалів. В університеті реалізують широкий спектр наукових проектів. Деякі з них фінансуються міжнародними фондами. Так, у 2009 році за підтримки американського Фонду цивільних досліджень та розвитку відкрито науково-освітній центр «Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії».

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника діють 8 спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Щороку викладачі, аспіранти, студенти підвищують кваліфікацію, проходячи стажування в університетських і наукових центрах Австрії, Канади, Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини, Франції, Чехії.

Потенціал наукових досліджень учених університету справді значний. Віриться, що ідеї прикарпатських науковців будуть належно поціновані та стануть у пригоді як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

Автор: Олег БІЛОУС

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата