передплата Українською | In English

№5, березень 2006

Політики очима психологів

Поділитися:

Чому виборці віддають голоси за ту чи іншу людину? Чому в конкретний історичний момент на чолі нації опиняється певна особа і народ готовий іти за нею у світле майбутнє або спуститися в безодню? Чому минає не так багато часу і замість такої підтримки ця сама людина отримує гнівне й багатоголосне: "Ганьба!.."? Чому? Чому? Чому?

Переважна більшість із нас безпосередньо не контактують з політиками, які визначають долю країни. Але, маючи інформацію з мас-медіа, користуючись оцінками інших людей, які на власні очі "бачили самого" Ющенка (Кучму, Кравчука тощо), ми можемо з достатнім ступенем достовірності оцінити риси характеру політиків.

Саме таке завдання й було поставлено перед учасниками минулорічної національної студентської олімпіади з психології. На наше прохання 110 фіналістів всеукраїнської олімпіади з психології, які представляли 47 вищих навчальних закладів України третього і четвертого рівнів акредитації, виокремили риси характеру десяти провідних політиків нашої держави.

Зазначимо: студенти-психологи аналізували психологічні риси характеру деяких представників політичної еліти України без прив'язки до їхніх політичних поглядів. Тому результати дослідження є неупередженими в ідеологічному та політичному контексті й дають змогу зробити певні висновки щодо ментальності українства та базових психологічних рис національної політичної еліти.

Студентами виділялися позитивні та негативні особистісні риси, які загалом можуть бути притаманні політикам. Абстрактні риси характеру, безперечно, становлять науковий і дослідницький інтерес. Але цікаво дізнатися про їхню персональну представленість. Отже, перейдемо до персоналій.

Віктор Ющенко

За результатами експертного опитування, Президент України Віктор Ющенко з усіх представників національної політичної еліти найвідоміший. Його особистісні риси змогли оцінити всі респонденти.

Нинішній Президент нашої держави на час проведення опитування був охарактеризований студентами-психологами як вольовий (36%), цілеспрямований (34%) і впевнений у собі (30%) політик. Вони вважали його врівноваженим (22%) і таким, що має лідерські якості (20%).

На думку експертів, В. Ющенко – розумний (16%), рішучий і чесний (по 13%), комунікабельний (11%), добрий, розважливий і відповідальний (по 7%). Крім того, його назвали сміливою, щирою людиною, оптимістом, стабільною особистістю, що має ораторські дані (по 5%).

Респонденти також виокремили його відкритість, ініціативність, організаторські здібності і гнучкість (по 4%). На додаток до цього його оцінили як екстраверта (4%), енергійну, гуманну, справедливу, компромісну й самокритичну людину (по 3% відповідно).

Водночас В. Ющенко був охарактеризований як людина, що має недостатньо вольові риси характеру (11%), є нестабільним (6%), поступливим, непослідовним і повільним у діях (по 3%).

Зрозуміло: скільки людей, стільки й думок. Наприклад, вольові якості цього політика позитивно оцінили 36%, а негативно – 11%; цілеспрямованість – відповідно 34% позитивно і 6% негативно; чесність, правдивість позитивно оцінили 13%, а негативно – 5% респондентів.

Загалом, як можна побачити з результатів соціально-психологічного опитування, особистість В. Ющенка була сприйнята студентами-психологами позитивно.

Володимир Литвин

Як свідчать результати опитування, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин широко відомий у суспільстві.

Стосовно власне психологічних рис характеру варто відзначити, що на першу позицію вийшла така риса, як урівноваженість. Її виокремили 25% респондентів. Цієї думки дотримувалися 20% чоловіків і 27% жінок, які брали участь в опитуванні.

Майже кожен п'ятий (18%) вважав В. Литвина впевненою в собі особистістю, до того ж чоловіки (20%) більшою мірою, ніж жінки (11%) виокремили саме цю рису характеру Голови українського парламенту.

Цілеспрямованим вважали його 12% студентів-психологів. Активність відзначили 8%, а відповідальність – 7% експертів. По 6% опитаних відповідно виокремили наполегливість і рішучість.

Організаційні здібності, працьовитість, вольові якості, щирість відзначили 4 % .

Водночас, на думку респондентів, у згаданого вище політика є певні недоліки. Серед них експерти виокремили м'якість (5%).

Але всі ми – живі люди: і політики, і ті, хто оцінює їхню діяльність. За результатами опитування випливає, що, наприклад, такі риси характеру, як активність-пасивність, виокремлені у В. Литвина як позитив у 8% респондентів, а як негатив – у 4 % опитаних. Баланс, отже, позитивний.

Юлія Тимошенко

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – яскрава й непересічна особистість, що інтуїтивно відчуває, як треба працювати з мас-медіа, має дуже пристойну PR-команду. Зрозуміло, ці суб'єктивні й об'єктивні чинники сприяли дуже високому рівню відомості цієї жінки-політика. Погодьтесь, якщо 94% опитаних знають вас і можуть скласти ваш психологічний портрет, це свідчення вашої неординарності.

Як і в кожної живої людини, у Ю. Тимошенко є позитивні й негативні риси характеру.

Серед позитивних наші експерти виокремили насамперед вольові якості (39%) і цілеспрямованість (33%). За показником сили волі вона випередила всіх чоловіків.

Далі наші респонденти назвали впевненість (21%), активність, рішучість і розум (по 12%), лідерські якості (11%) і врівноваженість (9%). Окрім того, студенти-психологи назвали такі риси характеру, як сміливість (7%), комунікабельність, енергійність, стабільність (по 6%), переконливість і оптимізм (по 5%), хитрість – як позитив! – (4%), амбітність, емоційність, ораторські дані (по 4%), відвертість, дипломатичність, професіоналізм, освіченість і гнучкість (по 3%).

Водночас експерти назвали її неврівноваженою (31%), лицемірною (17%), неправдивою (13%) і безкомпромісною (10%). Далі вони вивели такі негативні, на їхню думку, риси характеру, як самовпевненість (7%), безвідповідальність (6%), егоїзм і агресивність (по 4%), жадібність і впертість (по 3% від загальної кількості опитаних).

Загалом, як можна побачити, баланс оцінювання рис характеру цієї неординарної особистості позитивний.

Олександр Мороз

Рівень відомості Олександра Мороза як особистості становить 84%. Вимальовуючи психологічний портрет цього політичного діяча, студенти-психологи виокремили насамперед його впевненість (22%), цілеспрямованість (15%), вольові якості (13%), врівноваженість (10%), рішучість (9%) і принциповість (8%).

Причому розбіжності в думках чоловіків і жінок зафіксовано нами лише стосовно вольових якостей: 18% – у чоловіків і 11% – у жінок. Решта зазначених вище рис характеру майже однаково була оцінена представниками різної статі, які брали участь у соціально-психологічному опитуванні.

По 5% голосів наших експертів набрали такі психологічні риси, як активність, лідерські якості, доброта, правдивість, а 4% – ораторські здібності, розум, відповідальність і патріотизм.

Наступні рейтингові позиції позитивних рис характеру, що перетнули 3-відсотковий бар'єр, посіли такі особистісні якості, як працьовитість, освіченість, демократизм, відвертість, ініціативність, стабільність, сміливість і послідовність.

Проте, на думку опитаних студентів-психологів, Олександр Мороз, звісно, має й негативні риси характеру. Цьому політичному лідерові та його команді треба попрацювати над тим, щоб позбутися таких рис в іміджі, як консервативність (9%), непринциповість (8%), нерішучість, емоційність і впертість (по 5%), поступливість, самовпевненість, безкомпромісність і пасивність (по 4%).

Загалом, як свідчать результати соціально-психологічного дослідження, особистість О. Мороза позитивно оцінюється громадською думкою.

Петро Симоненко

Знають про існування такого політика і можуть скласти про нього свою думку 92% респондентів.

Серед позитивних рис характеру лідера українських комуністів студенти-психологи насамперед виокремили його цілеспрямованість (19%), вольові якості (18%), впевненість (18%), лідерські якості, стабільність і врівноваженість (по 7%).

Окрім того, на думку студентів-психологів, йому притаманні такі позитивні особистісні риси, як активність, принциповість (по 5%), ораторські здібності, відповідальність та емоційність (по 4%), рішучість, правдивість, ініціативність, гуманність та енергійність (ці риси характеру виокремили по 3% респондентів).

Погляди чоловіків і жінок не були одностайні. Наприклад, вольові якості в характері керівника КПУ відзначили 37% чоловіків і лише 12% жінок (яких, утім, серед виборців більше). Натомість таку рису характеру, як цілеспрямованість, виділили 8% чоловіків і 22% жінок, а впевненість у собі зафіксували в іміджі П. Симоненка 8% чоловіків і 17% жінок-експертів.

Негативні риси характеру теж не залишилися поза увагою студентів-психологів. На думку експертів, П. Симоненко є неврівноваженим (16%), консервативним (15%), самовпевненим (11%) і агресивним політиком (10%).

Студенти-психологи, які брали участь у проекті, зазначили, що лідер КПУ є безкомпромісним (7%), негнучким (5%), пасивним (4%), амбітним і надто емоційним (по 3% голосів експертів).

Отже, лідеру КПУ і його команді є над чим попрацювати.

Віктор Янукович

Вихід Віктора Януковича на всеукраїнську арену політичного лідерства відбувся після висування голови Донецької обласної державної адміністрації на посаду керівника уряду. І це, безперечно, сприяло зростанню його відомості не тільки серед представників шахтарського краю, а й у національному масштабі. На час проведення дослідження його рівень відомості серед експертів, які брали участь у нашому соціально-психологічному проекті, сягнув 87% від загальної кількості опитаних.

Серед позитивних рис характеру В. Януковича виокремили цілеспрямованість (28%), упевненість (20%), рішучість (15%), врівноваженість (14%), комунікабельність (13%), наполегливість і активність (по 9%). Ці риси характеру, що, на думку студентів-психологів, притаманні іміджу особистості колишнього прем'єр-міністра України, можна кваліфікувати як базові. За ними респонденти назвали його схильність до компромісу (4%), розважливість, правдивість, відповідальність і ораторські дані (по 3%).

Не обійшлося, звичайно, й без негативних рис характеру, які познаходили наші експерти в усіх без винятку політиків, на яких писалися психологічні портрети.

Отже, за свідченням студентів-психологів, В. Януковичу притаманні такі риси характеру, як неврівноваженість, емоційність, непослідовність, агресія і грубість. Ці риси виокремили відповідно по 3% від загальної кількості опитаних.

А загалом переважають позитивні риси.

Зрозуміло, життя змінює нас і наші уявлення про навколишній світ і про людей, що нас оточують. Наостанок зазначимо, що це дослідження базових психологічних рис характеру провідних українських політиків має не так прикладне, як загальнотеоретичне значення. Адже підготовка самодостатньої політичної еліти для країн, що за історичними мірками недавно здобули незалежність, є стратегічним питанням. Але такі дослідження надзвичайно корисні також для побудови й корегування політичних іміджів не тільки окремих особистостей, а й політичних, зокрема урядових, структур і владних інституцій нашої держави.

Джерела:

1. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології і техніка паблік рилейшнз. – К., 2005.

2. Bebyk W. Jak sie wygrywa i przegrywa wybory.– Warszawa, 2004.

3. Бебик В. Політологія для політика і громадянина. – К., 2004.

4. Большой толковый психологический словарь: В 2-х т. /THE PENGUIN. Артур Ребер. – М., 2000.

5.Введение в практическую социальную психологию/Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. – М., 1999.

6. Дилигенский Г. Социально-политическая психология. – М., 1996.

7. Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций /Под ред. В.Ю. Большакова. – С.Пб., 2000.

8. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування /За ред. В.М. Бебика і С.В. Куніцина. – К., 2003.

Автори: Валерій БЕБИК, Антоніна ШАБЛІЙ

Коментарі

Заповніть поля відмічені червоним!

Додати коментар

Увійдіть в систему, використовуючи аккаунт соціальної мережі:
Коментар:

Поля відмічені *(зірочкою) обов'язкові для заповнення.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата