№5, березень 2006

Вікно у світ

Асоціація керівників шкіл м. Києва спільно з Міжнародним фондом "Відродження" ще 2002 року розпочала розробку концептуальних засад змісту освіти для європейського виміру України та реалізацію проекту "Навчальний курс "Європейські студії" для шкіл". Що ж нам вдалося зробити і якими є здобутки громадської ініціативи освітян упродовж цих трьох років?

Для визначення шляхів реалізації проекту проведено вивчення громадської думки та зарубіжного досвіду. Зокрема, за результатами опитування учителів і директорів шкіл визначено організаційно-педагогічні умови для запровадження курсу "Європейські студії". Більшість опитаних вважали, що розроблюваний курс має входити до інваріантної складової навчального плану, тобто державного компоненту освіти, але це зробити непросто з огляду на низку об'єктивних причин. Головними проблемами впровадження респонденти визначили перевантаженість навчальних програм обов'язковими предметами, відсутність навчальних матеріалів (підручників) і непідготовленість педагогів. Саме тому основною формою розробки нового курсу "Європейські студії" обрано модульну, яка дає можливість використовувати зміст у різних варіантах, як на уроках, так і позакласній роботі.

Основною метою ініціаторів проекту стало створення навчального інтегрованого курсу "Європейські студії" на модульній основі та його впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи як необхідної умови реалізації європейського виміру в освіті України.

Протягом цих років розроблено та обговорено з громадськістю концепцію змісту освіти для європейського виміру України, автори якої – кандидати педагогічних наук С. Кобернік, І. Тараненко, О. Овчарук, Л. Паращенко, філософських наук Н. Кузьмина, Ф. Степанов.

На цих концептуальних засадах розроблявся зміст навчального курсу, а саме: комплекс знань, умінь, навичок і компетентностей, що сприятимуть активній участі в політичному, правовому, економічному й культурному житті сучасного суспільства і вихованню учня як свідомого громадянина України та Європи. Авторів курсу відібрали у процесі відкритого педагогічного конкурсу на кращі методичні розробки уроків чи позакласних заходів на євроінтеграційну тематику. Кандидати пройшли низку тренінгів та отримали консультації експертів із Польщі, Словаччини, Литви для підготовки якісного навчально-методичного забезпечення нового курсу.

Навчально-методичне забезпечення курсу містить:

1. Програму інтегрованого навчального курсу "Європейські студії" для загальноосвітніх навчальних закладів (Ю. Комаров, Л. Паращенко).

2. Навчальний посібник "Європейські студії" для учнів" (Ю. Бицюра, О. Васильєва, Ю. Комаров, О. Реута, А. Сиротенко, Ф. Степанов, Л. Топчій).

3. Методичні рекомендації для учителів інтегрованого курсу "Європейські студії" (Ю. Бицюра, О. Васильєва, Ю. Комаров, О. Реута, А. Сиротенко, Ф. Степанов, Л. Топчій).

4. Методичні рекомендації з організації позакласної роботи "Як організувати шкільний євроклуб" (Л. Паращенко).

5. Електронні версії курсу на компакт-дисках.

Модулі – це логічно

Структура навчального курсу складається із семи студій. Зокрема, перша розглядає питання: європейська та інші цивілізації; де наше місце? Наступні: склад європейського регіону, політичний і правовий устрій європейського регіону, організація економічного життя в Європі та її соціально-культурний розвиток. Розглядаються також глобальні проблеми людства та їхній прояв у європейському регіоні: європейські шляхи розв'язання глобальних проблем. Протягом останньої студії учням пропонують у ході ділової гри визначити найперспективніші шляхи інтеграції України в Європу.

Інтегрований курс "Європейські студії" на модульній основі дає змогу кожному навчальному закладові знайти за своїми потребами і можливостями найвідповіднішу форму організації навчального процесу. Зокрема, він може викладатись як окремий факультативний курс 34 години на рік для учнів 8–11 класів. Модулі курсу можуть також бути використані під час викладання таких предметів і курсів, як "Історія", "Географія", "Суспільствознавство", "Громадянська освіта", "Людина і світ", "Іноземна мова", "Основи економіки", як додатковий навчальний матеріал. Міністерство освіти і науки України схвалило матеріали, розроблені в рамках проекту "Європейські студії", та надало гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Видання друком цих посібників стало можливим за партнерської і фінансової підтримки ПАУСІ (Польсько-Американсько-Української Ініціативи про співпрацю).

Понад 100 представників навчальних закладів із 15 областей України взяли участь у першому міжнародному семінарі "Європейські студії в школах України", який торік відбувся в Києві за ініціативи Міжнародного фонду "Відродження" та Асоціації керівників шкіл.

Нині триває пілотне впровадження навчального курсу у більш як 150 пілотних навчальних закладах України. Асоціація керівників шкіл м. Києва сприяє створенню на базі цих шкіл ресурсно-інформаційних центрів з розширення мережі закладів, де запроваджено "Європейські студії", організовує тренінгові роботи з учителями з використання модулів навчального курсу та надає методичну допомогу й консультації в реалізації курсу в інших навчальних закладах.

Але "Європейські студії" – це не лише оновлення змісту освіти. Це ще й така форма позакласної роботи, як європейські клуби. У державах – членах Євросоюзу та країнах-кандидатах вони відіграють роль одного з основних джерел інформації про континент і пропагують загальні європейські цінності серед шкільної та студентської молоді. Основними формами роботи євроклубів є залучення до діяльності Міжнародної мережі євроклубів, отримання доступу до публікацій Євросоюзу, проведення зустрічей, диспутів, свят. Як правило, євроклуби – це центри діяльності у сфері європейської освіти, вільно сформовані за бажанням окремих учителів та учнів.

Як створити євроклуб

Перші європейські клуби в Україні засновано 1995 року. На сьогодні їхня кількість зростає, а мережа розширюється. Активно євроклуби діють у Дніпропетровську ("Лінгва"), Житомирі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Криму та Києві. Упевнено можна сказати, що в освітньому просторі кожного регіону України з'явилися острівки євроінтеграції. Нами підготовлено й надруковано чотири інформаційні бюлетені з рекомендаціями, як створити шкільний євроклуб, організувати позакласні заходи, та висвітленням кращого зарубіжного досвіду.

Спільно з Представництвом Європейської комісії в Україні проведено творчі конкурси для школярів "Я – європеєць" та вчителів "День Європи в школі", презентації проекту під час святкування Дня Європи в Києві, що засвідчили великий інтерес громадськості, учнів і значну ініціативну роботу вчителів з реалізації європейського виміру в освіті.

Створений інформаційно-ресурсний центр на базі Асоціації керівників шкіл м. Києва та Київського ліцею бізнесу, які мають значні ресурси та досвід роботи в цьому напрямі, дістав підтримку фонду "Відродження".

Ресурсно-інформаційний центр здійснює широке інформаційне забезпечення педагогічної спільноти через Інтернет, підготовку методичних рекомендацій щодо впровадження євростудій у навчально-виховний процес освітнього закладу, апробацію цих матеріалів, формування національної мережі пілотних шкіл і шкільних євроклубів, а також моніторинг та оцінку ефективності навчального курсу. Уся робота з реалізації "Європейських студій" у школах України висвітлюється на спеціальному сайті (www.euro.lecos.org).

Близько 400 осіб (директорів шкіл та їхніх заступників, учителів різних предметів) узяли участь у семінарах, тренінгах і зустрічах, що відбулися, окрім Києва, в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові, та отримали методичні матеріали навчального курсу на модульній основі "Європейські студії". Нам удалося розгорнути партнерську мережу із зарубіжними колегами.

"Європейські клуби в польських та українських школах" – таку назву мав семінар-тренінг, що відбувся з ініціативи Асоціації керівників шкіл м. Києва 30 травня–6 червня 2005 року в Національному центрі підвищення кваліфікації вчителів у м. Варшаві (CODN) (директор Мірослав Селятицький).

Мета навчання – підготовка 20 українських керівників загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів курсу "Європейські студії" до реалізації "Європейських студій" за програмою підвищення кваліфікації вчителів Польщі.

Відповідно до програми тренінгу відбулися цікаві й змістовні заняття та практичні роботи за темами: "Європейська інтеграція для України", "Шкільні євроклуби: крок за кроком", "Форми діяльності шкільних євроклубів", "Європейські освітні програми", "Приклади практики діяльності шкільних євроклубів на терені округу", "НАТО – Україна", "Використання Інтернету в роботі шкільних євроклубів", "Проекти європейської освіти", "Активні методи в роботі з молодими учнями".

Заплановано також реалізацію нового спільного проекту Польсько-української співпраці "Разом", за яким кожна школа в Польщі та Україні матиме змогу налагодити безпосередні прямі контакти між закладами, обмін учнями та вчителями тощо. Детальніша інформація – на сайті www.pl-ua.org.

Наші партнери

Вагомим кроком у розвитку реалізації "Європейських студій" стало налагодження партнерських стосунків Асоціації керівників шкіл м. Києва та Державного центру громадянської освіти землі Баден-Вюртенберг (Німеччина). Цей найбільший з усіх 14 аналогічних центрів Німеччини є урядовою організацією, підзвітною прем'єр-міністрові землі Баден-Вюртенберг із повноваженнями утверджувати демократичні цінності в суспільстві, передавати знання та навички, необхідні для активного залучення громадськості до суспільних справ, розвивати відповідні види діяльності, працювати над проектами та публікаціями, які сприяли б розвиткові духу демократії, громадянського суспільства, прав людини, миру та толерантності. Секція "Європа" зосереджує увагу на проблемах європейської інтеграції, навчальних візитах, міжнародному обміні молоддю та учнями й наданні експертних оцінок щодо ведення тренінгів для викладачів в інших країнах Євросоюзу.

Секція "Європа", яку очолює доктор Карлхайнц Дюрр – відомий фахівець з питань громадянської освіти, експерт Ради Європи, активно підтримала ініціативу Асоціації керівників шкіл м. Києва в пошуках партнерства щодо європейського виміру. У рамках реалізації проекту "Європейські студії в школах України" асоціація та Центр громадянської освіти успішно організували й провели в Німеччині з 17 по 25 серпня 2005 року два міжнародні пілотні семінари. Перший семінар – "Ми – Європа! Вивчення демократії в Європі" – було організовано для 35 лідерів учнівського самоврядування, активістів шкільних європейських клубів. Другий – "Україна та розвинене європейське громадянське суспільство" – зібрав 30 директорів шкіл, експертів і вчителів.

У програмі обох семінарів, які базувалися на живому обміні інформацією, дискусіях, були лекції фахівців центру, презентації кращого німецького та вітчизняного досвіду, пошукова робота в групах.

Обидві групи взяли також участь у навчальному візиті до Страсбурга (Франція). Відвідали Раду Європи, де відбулася зустріч із представниками України. Помилувалися старою частиною міста, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, завітали до Європарламенту.

"Ми сподіваємося, що ці два пілотні семінари будуть початком довготривалого співробітництва між нашими організаціями, – зазначив Карлхайнц Дюрр. – Нашою метою є також допомога українським партнерам в їхній відкритості до європейської інтеграції".

А 8–10 грудня 2005 року у другій міжнародній конференції "Європейські студії в школах України", тема якої – "Європейські студії: жити і вчитися демократії", що відбулася в Києві, взяли участь автори навчальної програми.

На конференції прозвучали доповіді основоположника концептуальних засад національного виховання, директора Інституту українознавства академіка Петра Кононенка, експерта Ради Європи, керівника секції "Європа" Державного інституту громадянської освіти землі Баден-Вюртемберг Карлхайнца Дюрра, провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, директорів пілотних шкіл. У її роботі взяли участь представники вітчизняних і закордонних неурядових освітніх організацій, національні координатори шкільних євроклубів із Німеччини, Литви, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Польщі, Грузії, Молдови та Білорусі.

Ми не лише відкриваємо для себе Європу. Не менш важливе наше завдання відкрити Європі Україну. І наші учні мають усвідомлювати цю місію. Тому "Європейські студії" неодмінно поєднують компонент національного виховання із загальнолюдським.

Автор: Людмила ПАРАЩЕНКО

Останні новини

ЗМІ: ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на купівлю зброї для України Вчора, 24 червня

Боррель підтвердив, що ЄС розглядає санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" Вчора, 24 червня

ЄС наступного тижня виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро від росактивів Вчора, 24 червня

ЄС офіційно схвалив 14-й пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу Вчора, 24 червня

Відрив ультраправих у Франції, сербські снаряди в ЗСУ, санкційні умови Орбана: новини вихідних Вчора, 24 червня

Дуда прибув із візитом до Китаю, щоб зокрема обговорити війну в Україні 23 червня

FT: З 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро 22 червня

Віцеканцлер Німеччини попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії 22 червня

Трамп: Байден не мав обіцяти Україні членства у НАТО 21 червня

У Німеччині затримали трьох людей, зокрема українця, за підозрою у шпигунстві 21 червня