№1, січень 2009

Донецький юридичний інститут змінює філософію навчанняДонецький юридичний інститут змінює філософію навчання

За останні роки перетворення в Українській державі торкнулися всіх сфер життєдіяльності. Прагнення України йти шляхом забезпечення прав і свобод людини вимагає побудови відповідних відносин між державою та правоохоронними органами, міліцією та громадянами. Підготовка майбутніх правозахисників має також відповідати реаліям сьогодення за всіма напрямами. Про навчання у спеціалізованому навчальному закладі системи МВС, актуальні питання й перспективи виховання правоохоронців сучасності ми вирішили дізнатися у начальника Донецького юридичного інституту (ДЮІ), кандидата наук з державного управління, доцента, заслуженого юриста України, полковника міліції Віктора БЕСЧАСТНОГО.

— Шановний Вікторе Миколайовичу, ви очолюєте один із найбільших навчальних закладів системи МВС уже понад п’ять років, і, як нам відомо, 2008-й став для Донецького юридичного ювілейним. Розкажіть нашим читачам про ваш навчальний заклад.

— Так, 2008 рік для Донецького юридичного інституту є ювілейним. Насправді наш навчальний заклад існує майже півстоліття, історія його бере початок з 1961 року, коли було створено Сталінську (Донецьку) середню спеціальну школу міліції. За ці роки в нашому навчальному закладі сформовано міцний досвідчений науково-педагогічний колектив, здатний забезпечити належний рівень підготовки молодого покоління працівників правоохоронних органів і грамотних юристів для організацій, установ і підприємств усіх форм власності. На 22 кафедрах інституту працюють 260 кваліфікованих викладачів, котрі мають досвід як педагогічної, так і практичної діяльності. Серед них 6 академіків, 16 докторів наук, у тому числі 12 — юридичних, 121 кандидат наук, у тому числі 66 — юридичних. Учене звання професор мають 19 осіб, доцент — 58. Створено й сучасну матеріально-технічну базу для комфортного навчання, дозвілля, розвитку наукових, спортивних і творчих здібностей.

До послуг курсантів та студентів гуртожитки, просторі аудиторії, обладнані сучасними технічними засобами навчання, лабораторії, кабінети, комп'ютерні класи, навчальний відділ внутрішніх справ, навчально-виховний центр, чотири спортивні зали, один з яких тренажерний, багатофункціональний спортивний майданчик, стадіон, стрілецькі тири, медична частина, обладнання для автомобільної підготовки, бібліотеки із читальними залами загальним наповненням понад 500 місць. Зазначу, що бібліотечні процеси автоматизовано за рахунок поетапного уведення в експлуатацію бібліотечної системи «UNILIB». На сьогодні є можливість користуватися електронним каталогом безпосередньо з комп'ютерів, розташованих на кафедрах інституту та підключених до загальної локальної мережі навчального закладу. У приміщенні загальної бібліотеки створено комп’ютерний центр, який має 40 комп’ютерів з виходом до мережі INTERNET, локальної бібліотечної мережі. На базі факультету безпеки дорожнього руху створено також комп’ютерну бібліотеку, обладнану 20 комп'ютерами.

Донецький юридичний інститут готує правоохоронців для роботи в усіх регіонах України. Виконуючи державне замовлення, ми завжди намагаємося вникати у сьогоденні потреби практичних підрозділів і здійснювати підготовку за різними спеціалізаціями. ДЮІ є одним (із двох у системі МВС) інститутом з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції та експертів-криміналістів, які можуть отримати аж сім допусків на проведення судових експертиз (слідчо-криміналістичний факультет). Одним із новітніх напрямів є надання освіти так званим кіберміліціонерам. Інститут готує оперативних співробітників по боротьбі зі злочинами в сфері інформаційних технологій.

— Скажіть, а як функціонує у вашому інституті новітня кредитно-модульна система?

— Враховуючи, що на шляху до отримання рівня вищого навчального закладу інститут пройшов усі ступені розвитку, ми чудово орієнтуємося в усіх нововведеннях і намагаємося швидко адаптуватися до них.

Яскравим прикладом є комплексний підхід інституту до впровадження кредитно-модульної системи навчання, відповідно до якої третій рік поспіль здобувають освіту курсанти та студенти ДЮІ. Це не просто нововведення, це — зміна філософії вищої освіти, її принципів, підходів до змісту освітянської діяльності. Нова система скасувала іспити в їхньому класичному розумінні й надала навчанню ознак систематичності, послідовності. Вона спонукає курсанта та студента до щоденної самостійної роботи, відводячи викладачеві роль керівника, консультанта навчання. Бездіяльність студента не спричиняє покарань у вигляді незадовільної оцінки, а залишає його без накопичувального оцінювання знань, без права подальшого отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

— Як самі курсанти адаптуються до навчання в такому спеціалізованому навчальному закладі?

— Ми чудово розуміємо, що до інституту вступають юні 17—18-річні хлопці та дівчата, більшість з котрих знає про роботу у правоохоронних органах і за спеціальністю юриста лише з кінофільмів, розповідей сторонніх осіб. Їхня самосвідомість іще зовсім не пристосована не те що до роботи за спеціальністю, а й до особливостей навчання у вищому навчальному закладі. І головним нашим завданням є створити всі необхідні умови для адаптації та правильного сприйняття ними мети навчання в Донецькому юридичному інституті та подальшої практичної діяльності.

Іще на курсах довузівської підготовки, що функціонують в інституті, викладачі з багатим практичним і теоретичним досвідом намагаються не лише якісно підготувати абітурієнтів до державного незалежного тестування, за результатами якого приймають у виші, а й розповісти про специфіку навчання в інституті, подальшу роботу.

Розуміючи проблеми та прогнозуючи труднощі, що виникають у курсантів під час адаптації до нової системи навчання, ми запровадили ретельне психологічне супроводження з перших тижнів навчання курсанта в інституті. Спеціально для першокурсників кращими фахівцями єдиного в Україні Науково-дослідного центру психотренінгових технологій розроблено дев’ять різноманітних тренінгів для курсантів. Кожен курсант першого курсу у складі своєї групи проходить у період табірних зборів діагностично-корекційний тренінг. Його мета — діагностика й корекція особистісних якостей і негативних проявів у поведінковій та емоційній сфері. Протягом навчання з курсантами систематично проводиться тренінг «Підвищення мотивації до навчання». На четвертому курсі випускники відвідують заняття, які сприяють адаптації майбутніх захисників закону до екстремальної діяльності, що їх очікує.

— Цікаво, як у навчальному процесі Донецького юридичного інституту поєднуються теорія та практика?

— Свої здібності в юридичній роботі, практику спілкування з громадянами, можливість застосування набутих теоретичних знань до життєвих ситуацій курсанти та студенти можуть перевірити також у постійно діючій юридичній клініці «Захисник». По безплатну правову допомогу туди звертаються різні верстви населення, котрим молоді фахівці надають консультації з питань за всіма галузями юриспруденції. Клініка має великий попит у населення Донецької області.

Новоспеченим правоохоронцям з перших днів роботи у практичних підрозділах, поза сумнівом, доводиться вирішувати складні завдання. І вони мають виконувати їх нарівні з досвідченими спеціалістами. Велике навантаження, що відразу лягає на плечі кожного нового співробітника міліції, не дає змоги підходити до молодого спеціаліста індивідуалізовано. А тому не лише всі необхідні теоретичні знання, а й усі практичні навички майбутній офіцер повинен  максимально отримати в навчальному закладі. Навіть найважливіші істини, подані лише у формі науково-теоретичних конструкцій, не здатні самі по собі зачепити фундаментальних життєвих настанов і цінностей кожного курсанта, активізувати його емоційно-вольову сферу, змінити на краще особистісні переконання й погляди. Тому 2002 року ми створили навчальний відділ органів внутрішніх справ. Відділів, подібних до нього, в Україні не існує, втім, вони широко застосовуються в навчанні поліцейських багатьох країн світу. Основною формою навчання в такому райвідділі є групова та комплексна рольові ігри, під час проведення яких курсанти напрацьовують практичні навички роботи за спеціальністю (затримання злочинців, проведення слідчих дій та оперативних заходів), вивчають форми взаємодії між працівниками різних підрозділів. Усе це під час розкриття та розслідування злочинів є запорукою досягнення позитивного результату.

Крім того, навіть першокурсники стажуються у практичних підрозділах, починаючи з ознайомчої практики, систематично разом з практичними підрозділами залучаються до патрулювання вулиць міста Донецька. А на четвертому році навчання майбутні міліціонери уже відбувають на двомісячне стажування на відповідних посадах у міськрайвідділах, де цілком поринають в атмосферу практичної роботи. До речі, у підбитті підсумків стажування завжди беруть участь керівники райвідділів і Головного управління МВС України в Донецькій області, котрі також мають змогу завчасно оцінити майбутніх співробітників, надати їм рекомендації, вказати на помилки.

— Чим відзначається наукова діяльність інституту?

— Уже одинадцять років поспіль постійно зростає популярність ад’юнктури (аспірантури) Донецького юридичного інституту. Сьогодні у ній на денній і заочній формах навчання науковий ступінь кандидата юридичних наук намагаються здобути понад 150 осіб. Підготовка здійснюється за такими спеціалізаціями: теорія держави та права, історія правових і політичних вчень; адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальний процес і криміналістика, судові експертизи. Приміщення ад’юнктури обладнане сучасними технічними засобами та локальною комп’ютерною мережею з доступом до ресурсів INTERNET. За час існування ад’юнктури кандидатські дисертації захистили 57 осіб. У інституті працює 36 випускників ад’юнктури, семеро з них — начальники кафедр, а четверо — керівники факультетів. Престиж і популярність ад’юнктури саме нашого навчального закладу засвідчує той факт, що за підсумками вступної кампанії 2008 року вона стала однією з небагатьох (а загалом у системі МВС їх дев’ять), котра повністю виконала державне замовлення.

Навчальній, науковій діяльності, впровадженню сучасних освітніх методів і технологій сприяють міцні міжнародні зв’язки інституту. Якщо до 2004 року було укладено лише 3 договори про співпрацю, то сьогодні їх вже 18. ДЮІ співпрацює з 16 навчальними закладами та 2 практичними правоохоронними органами 11 держав — Німеччини, Китаю, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Таджикистану, Естонії, Латвії, Азербайджану, Грузії. Починаючи з 1996 року за кордоном побували понад 190 представників інституту. У 2008 році з досвідом інших держав ознайомилися 34 працівники. До речі, серед тих, хто побував у відрядженнях, третину становлять курсанти. Утім, не лише ми їздимо по досвід до своїх іноземних колег. Починаючи з 2000 року Донецький юридичний інститут відвідали 95 іноземних учених і практичних працівників правоохоронних органів, у 2008-му — 32. Традиційними стали й міжнародні науково-практичні конференції, «круглі столи» та семінари ДЮІ, що збирають представників багатьох країн світу.

Інститут дбає про своє наукове майбутнє, тому всіляко сприяє розвитку курсантсько-студентської науки. На всіх кафедрах плідно працюють наукові гуртки, в яких понад 300 курсантів і студентів здійснюють теоретичні розробки в галузі права та суспільних наук. 2008 року члени гуртків 193 рази брали участь у наукових конференціях, у тому числі 82 рази — у міжнародних.

— Цікаво дізнатися про спортивні досягнення вишу.

— Фізичне виховання справді є важливою складовою підготовки майбутніх правоохоронців. Вступне випробування з фізичної підготовки проходять наші абітурієнти, а випускники складають державний іспит. У нас розвивається як непрофесійний спорт, так і спорт високих досягнень. Прогрес на цій ниві яскраво засвідчує те, що ще 2004 року інститут посідав сьоме місце в заліку спартакіади МВС України, а два роки поспіль — у 2006-му та 2007-му — третє. Усі викладачі кафедр спеціальної, загальної фізичної підготовки та спеціальної підготовки працівників ДАІ є майстрами спорту. Пишаємось ми і своїми майстрами спорту міжнародного класу. Курсанти та студенти навчаються у багаторазових чемпіонів Європи та світу з різних видів спорту. Наприклад, таких, як учасниця Олімпійських ігор, багаторазовий призер міжнародних змагань Тетяна Мезенцева. Пишається інститут і курсанткою третього курсу факультету міліції громадської безпеки майстром спорту України Вікторією Туркс, котра виборола в грудні 2008 року у Лівані золоту медаль на чемпіонаті світу серед поліцейських з боротьби дзюдо. Розвивати спортивні здібності курсанти та студенти мають змогу в «Спортивному клубі міліції», який торік відзначив свій перший день народження.

У вирі буднів навчання ми не забуваємо про найголовніше: наші вихованці повинні стати справжніми Людьми, з великої літери, адже їхнє покликання — допомагати людям, бути чуйними та не байдужими до чужого горя. Цей принцип ми намагаємося закласти в кожного з них, залучаючи до волонтерської та шефської роботи. Кожен факультет опікується ветеранами й пенсіонерами ОВС, допомагає інтернатам для дітей-сиріт, підлітків з дитячим церебральним паралічем, вадами слуху. На всі свята курсанти та студенти разом із керівництвом відвідують підшефні заклади, привозять подарунки, надають необхідну матеріальну допомогу. А головне — морально підтримують своїх друзів, сповнюючи їх надією та вірою в те, що суспільство до їхньої долі не байдуже. В нашому навчальному закладі також є курсанти та студенти соціально незахищеної категорії: 10 – діти загиблих при виконанні службових обов’язків співробітників ОВС, 35 – діти, позбавлені батьківського піклування. Загалом за 15 років існування інституту вищу освіту в ньому здобули близько ста вихованців соціально незахищених категорій. Ми не залишаємо їх без уваги: підтримуємо морально, матеріально, організовуємо відпочинок під час літніх канікул. Вже традиційними стали теплі зустрічі народного депутата України Володимира Малишева з цією категорією молоді. Ветерани інституту, котрих сьогодні 133, також отримують матеріальну підтримку, допомогу по господарству, беруть участь у всіх інститутських заходах, постійно залучаються до виховної роботи. Яскравим свідченням нерозривного зв’язку поколінь стала й зустріч перших випускників нашого навчального закладу (1962 року), що відбулася напередодні урочистого випуску офіцерів міліції в червні 2008-го, з ініціативи одного з перших випускників – заступника голови Асоціації ветеранів МВС України, генерал-лейтенанта міліції Анатолія Івановича Шнуренка.

Приємно також зазначити, що частими гостями інституту є знамениті у всьому світі діячі мистецтва, спорту, науки. Зокрема, знаний танцівник балету Вадим Писарев, Герой України Сергій Бубка. Про розвиток інституту дбає керівництво області й міста: голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко, голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк та голова Донецької міської ради Олександр Лук’янченко. Добрі, тісні стосунки ми підтримуємо з ГУ МВС України в Донецькій області та його першим керівником генерал-майором міліції Миколою Куп’янським, а також із Лінійним управлінням на Донецькій залізниці, яке очолює полковник Сергій Безрук. 

Вважаємо, що саме на таких традиціях і повинні виховуватися молоді офіцери.

— Яким повинен бути, на вашу думку, правоохоронець нової формації?

— Я впевнений, що майбутнє будується сьогодні, а тому формулювання «правоохоронець нової формації» не зовсім точне. На мою думку,  правильніше говорити про правоохоронця сьогоднішнього дня. А ним є той, хто не лише відмінно засвоїв усі тонкощі законодавства і набув навичок застосування спеціальних засобів, а й той, хто в будь-якій ситуації залишається людиною і не втрачає людської гідності.

Користуючись нагодою, поздоровляю всіх із Новим роком, який настав, і Різдвом Христовим. Нехай у вашій оселі завжди будуть Господнє благословення та родинне тепло, а  серця будуть сповнені щирих почуттів і толерантного ставлення до близьких та оточуючих.

Наведу  слова мого духовного наставника – схиархімандрита Зосими: «Життя коротке, тож поспішайте творити добро!».

 

Розмову вели
Ганна ТЕТЕРЯТНИК,
Маргарита ДОБРЕЛЯ.

Архів журналу Віче

Віче №11/2016 №11
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата