№22, листопад 2008

Лабіринти офіційних веб-сайтів

Важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення їхньої роботи на власних веб-сайтах. У нашому випадку увагу приділимо моніторинговому огляду сайтів органів державної виконавчої влади, які згідно з документами зобов’язані інформувати громадськість через мережу Інтернет про свою діяльність.

Президент України видав низку указів стосовно забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади. Діє відповідна постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» № 3 від 4 січня 2002 року. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади затверджено спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України й Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 327/225 від 25 листопада 2002 року. Аналіз документів засвідчує, що мережу Інтернет розглядають не лише як інструмент інформування громадян, а й як засіб розвитку «електронного врядування». Під ним розуміють «спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних служб в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними установами». Система електронного врядування є складним комплексним механізмом, а веб-сайти органів державної влади – одним із його елементів.

Згідно з Постановою КМУ № 3 від 4 січня 2002 року оприлюднення інформації про поточну діяльність органів виконавчої влади здійснюється в мережі Інтернет як із метою надання інформаційних та інших послуг громадськості, так і для забезпечення впливу громадян на процеси, що відбуваються в державі. На урядовому порталі й веб-сайтах має бути розміщено адресу електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання та реєстрацію вхідної кореспонденції, а також надано можливість добровільної реєстрації відвідувачів для ведення статистики відвідувань і підтримки функції зворотного зв’язку. Інформація обов’язково  мусить подаватися державною та англійською мовами, а за потреби й іншими мовами.

Співробітники Українського незалежного центру політичних досліджень провели моніторинг, під час якого оцінювали прозорість і відкритість процесу електронного врядування. У підсумку виявлено як позитивні тенденції, так і проблеми, пов’язані з поповненням і функціонуванням веб-сайтів органів державного управління.

Позитиви інформування через мережу Інтернет:

· наявність на всіх веб-сайтах імен і прізвищ керівників, описів структури державного органу;

· висвітлення основних завдань і нормативно-правових засад діяльності, зокрема розміщення положення про державний орган та переліку нормативно-правових актів, якими регулюється його робота;

· перелічуються основні функції структурних підрозділів, указано прізвища, імена, по батькові їхніх керівників (щоправда, не завжди із зазначенням електронних адрес).

Негативи інформування через мережу Інтернет:

· фактична відсутність інформації про регуляторну діяльність держоргану, зокрема планів підготовки проектів регуляторних актів і змін до них, повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, самих текстів цих проектів та аналізу їх регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;

· неуніфікованість форми веб-сайтів центральних органів влади, через що відомості про їхню діяльність потрібно шукати в рубриках, перелік яких на кожному з сайтів різниться;

· превалювання на деяких сайтах інформації загального характеру, через що відомості про діяльність органу державної влади чи місцевого самоврядування доводиться шукати в розміщених на цих сайтах журналістських матеріалах (новинах);

· відсутність на деяких сайтах інформації про цільові програми, які здійснюються відповідними органами державної влади. Така інформація подекуди замінюється всілякими довідками, а цілісної, системної інформації про стан виконання таких програм фактично немає. Подекуди її можна отримати зі звітів, хоч окремої рубрики для цього постановою КМУ не передбачено;

· на всіх сайтах органи влади розміщують зразки документів, необхідних для звернення громадян до органу. Лише подекуди можна знайти інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли;

· на більшості сайтів розміщено порядок прийому громадян (години прийому, особи), проте не подано чіткого переліку процедур, необхідних для прийому;

· інтернет-ресурси не завжди постійно оновлюються.

З огляду на наведені результати моніторингу вважаю за необхідне:

· уніфікувати рубрикацію Інтернет-сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування з метою оптимізації пошуку інформації;

· чітко визначити місце розміщення на Інтернет-сайтах звітів про роботу органів державної влади щодо виконання цільових програм (інформаційно-аналітичні та статистичні дані, питання бюджетного фінансування);

· забезпечити обов’язкове розміщення на сайтах органів влади зразків документів, потрібних для звернення громадян;

· сприяти системнішому оновленню інформації на Інтернет-ресурсах (новини, вакансії, конкурси);

· запровадити рубрикацію на сайтах поточних новин про діяльність відповідного органу влади.

Автор: Олександр Корнійчук

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата