№22, листопад 2008

Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці

За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. До речі, стратегія інтеграції нашої країни до Євросоюзу серед інших складових передбачає й налагодження та зміцнення прямих контактів між окремими прикордонними районами України та держав — членів і кандидатів у члени ЄС, посилення в цьому ролі органів місцевого самоврядування й територіальних громад. Про те, як це відбувається на практиці, розповідають очільники місцевих громад прикордонних регіонів.

Микола СКОРИК,
голова Одеської обласної ради

На виконання «Програми євроінтеграційного прикордонного співробітництва та міжрегіональних зв’язків Одеської області на 2008 рік» в обласному бюджеті передбачили майже два мільйони гривень. Багато це чи мало, покажуть підсумки нашої практичної участі у роботі єврорегіону «Нижній Дунай», членами якого, крім Одещини, є ще три повіти Румунії та два райони Молдови. Наші представники входять до всіх його семи комісій.

Важливо й те, що з травня 2007 року головування в єврорегіоні «Нижній Дунай» перейшло до нашої області. Завдяки спільній роботі облради та облдержадміністрації транскордонне співробітництво значно активізувалося, передовсім у питаннях екології.

З 2007 року розпочато фінансування проекту «Розвиток транскордонного співробітництва у сфері комплексного управління водними ресурсами в єврорегіоні «Нижній Дунай» у рамках програми «Україна — Румунія: 2004–2006». Розробник проекту — Одеський облводгосп, партнер — рада повіту Тульча (Румунія). Документ передбачає створення спільної україно-румунської системи раннього оповіщення про паводки на Дунаї, а також модернізацію екологічного контролю річки. Бюджет проекту — 540 тис. євро, термін упровадження — два роки.

Нам удалося поліпшити інформаційно-комунікаційну політику. Зокрема, на базі Одеської облради створено інформаційний центр транскордонного співробітництва з базою даних щодо захисту навколишнього середовища, туризму, торгівлі. На черзі  створення разом із румунською та молдовською сторонами інформаційного центру «Єврорегіон «Нижній Дунай».

Поліпшуються транспортні зв’язки. Зокрема, з румунською стороною практично вирішено організаційні питання щодо авіаційного сполучення Одеса—Тульча. Після атестації аеропорту Тульча «Дельта Дунаю» відкриємо регулярні авіарейси. Також розробляється проект організації поромної переправи Орлова—Ісакча.

Крім того, значно інтенсифіковано роботу єврорегіону за такими напрямами:

Економіка і торгівля. (Створення спільних підприємств у промисловості, сільському господарстві та переробці сільськогосподарської продукції; центрів оптової торгівлі; бізнес-інкубаторів);

Туризм. (Організація турів «винного» та «зеленого» туризму; проведення спільних туристичних форумів і конференцій);

Демографічна політика. (Видання інформаційно-аналітичних матеріалів про трудові вакансії в регіоні; створення постійних центрів зайнятості в кожному регіоні — члені єврорегіону; забезпечення спеціалізованої медичної допомоги в сільській місцевості).

Більше того, ми маємо намір реформувати єврорегіон «Нижній Дунай» з організаційної форми транскордонного співробітництва в юридичну особу, що дасть змогу якісніше та професійніше вирішувати питання залучення коштів ЄС для фінансування розвитку регіону та реалізації масштабних інфраструктурних проектів на території Одеської області. Відповідне рішення в липні затверджено на засіданні Ради єврорегіону.

Варто також зауважити, що 2008 рік став ювілейним для єврорегіону «Нижній Дунай». З нагоди 10-ї річниці його утворення було проведено науково-практичні конференції з питань транскордонного співробітництва, музичні фестивалі, спортивні змагання тощо.

Окрім активної роботи в рамках єврорегіону «Нижній Дунай», представники самоврядної громади області беруть також участь у діяльності ще п’яти міжнародних європейських організацій. Зокрема, в Асамблеї європейських регіонів, Робочій співдружності придунайських країн, Асоціації європейських прикордонних регіонів, Конференції приморських регіонів Європи та Асамблеї європейських виноробних регіонів.

З метою презентації економічного та інвестиційного потенціалу області, підтримки існуючих і встановлення нових міжрегіональних зв’язків та ділових контактів делегація нашого регіону відвідала Туреччину, Італію, КНР, Польщу, провели презентації області в Литві та Греції, обмінялися делегаціями з Грузією, Угорщиною, Російською Федерацією.

Ведеться спільна робота з реалізації підписаних угод і програм про співробітництво між Одеською областю та регіонами інших країн. Уже п’ятий рік поспіль у червні в Одесі відбувся Міжнародний форум інвестицій та інновацій. Традиційно в ньому брали участь інвестиційні та інноваційні фонди, банки, фінансово-промислові групи й корпорації, аудиторські фірми, страхові компанії й України, і зарубіжних держав. Головна подія форуму — презентація перспективних інвестиційних та інноваційних проектів регіону.

В Одесі щорічно засідає Міжнародна асамблея туристичного бізнесу, яка представляє всю різноманітність туристичних напрямів і пропозицій нашого краю та інших регіонів.

Насамкінець хочу відзначити: проведення спільних заходів здійснюється в рамках програм міжрегіонального та транскордонного співробітництва, що розробляються та відпрацьовуються як представниками профільних постійних комісій і структурних підрозділів апарату облради, так і структурних підрозділів облдержадміністрації. Тісна взаємодія органів місцевого самоврядування та виконавчої влади регіону, як бачимо, дає конкретні результати.

 

 

Ігор ОЛІЙНИК,
голова Івано-Франківської обласної ради

 

 

Як відомо, територією Івано-Франківської області приходить майже 50 кілометрів державного кордону між Україною та Румунією, що із січня 2007 року стала повноправним членом ЄС.

З метою розвитку рекреаційної інфраструктури та сприяння організації транскордонних туристичних маршрутів областю було підготовлено для включення до «Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007—2010 роки» такі проекти: «Будівництво автомобільної дороги Верховина—державний кордон з Румунією», «Створення міждержавної геоінформаційної системи (ГІС) екологічної безпеки природоохоронних територій України та Румунії для розвитку туристичної індустрії й оздоровлення довкілля Гуцульщини і Марамурещини».

На виконання вимог Закону України «Про транскордонне співробітництво» створено комісію з конкурсного відбору проектів співробітництва, затверджено положення про її діяльність і персональний склад.

З липня 2007 року туристична асоціація Івано-Франківщини впроваджує проект «Створення транскордонної мережі розвитку й просування туристичних та інвестиційних можливостей Івано-Франківської області України та повіту Марамуреш Румунії». Він фінансується Європейським співтовариством у рамках програми сусідства «Румунія — Україна». Вартість проекту, що розрахований на 20 місяців, — 450 тис. євро. А основними партнерами з української сторони стали обласні рада та держадміністрація, Карпатський природний національний парк, із румунської — Асоціація «ЕкоЛоджик». Мета — створення сприятливих умов розвитку туризму між прикордонними територіями Івано-Франківської області та Марамуреського повіту, що дасть змогу мешканцям високогірних територій одержувати доходи без значних інвестицій. Ми ж у реалізацію згаданого проекту інвестували 100 тис. гривень.

Область також бере участь у роботі організації «Карпатський єврорегіон «Верхній Прут». У сфері транскордонної співпраці, а саме в рамках діяльності єврорегіону «Верхній Прут», Прикарпаття здійснює нині керівництво робочою комісією з питань науки, освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту. Крім того, за ротацією до області перейшло управління Радою єврорегіону.

У 2007 році почала діяти нова програма допомоги ЄС країнам-партнерам — Європейський інструмент сусідства та партнерства (ENPI). Вона передбачає значно ширше коло засобів фінансування потреб прикордонного співробітництва.

Івано-Франківщина як основний партнер бере участь у програмі прикордонного співробітництва «Україна — Угорщина — Словаччина —Румунія», а як додатковий партнер — у програмах «Україна — Польща — Білорусь» та «Україна — Румунія — Молдова».

Обласні засоби масової інформації постійно публікують інформацію про участь у проектах співпраці, про оголошення конкурсів, умови проведення конкурсних відборів. Під час проведення міжнародних конференцій, семінарів і «круглих столів», присвячених транскордонній співпраці, поширюється інформація про економічний та інвестиційний потенціали області.

На виконання відповідних указів Президента й розпоряджень Кабінету Міністрів в області створена й функціонує Громадська рада з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка сприяє громадським неурядовим організаціям у сфері, що стосується транскордонної співпраці. Громадська рада враховує інтереси всіх обласних організацій, залучених до процесу транскордонного єврорегіонального співробітництва, за результатами її засідань формулюються висновки та рекомендації для місцевої влади.

У рамках виконання «Плану заходів з розвитку транскордонного співробітництва області на 2007—2010 роки» такі вищі навчальні заклади, як Івано-Франківський національний університет ім. В. Стефаника, Державний медичний університет та Національний технічний університет нафти і газу, проводять міжнародні наукові конференції, семінари й симпозіуми. Окрім того, вони співпрацюють із навчальними закладами Росії, Румунії, Канади, Польщі, Німеччини та Білорусі.

Зокрема, медичний університет має напрацювання з іноземними закладами охорони здоров’я у сфері надання медичних послуг та наукових досліджень із проблемних питань медичної галузі. Ведеться робота з обміну досвідом та реалізації положень Болонського процесу.

На виконання плану заходів із транскордонного співробітництва щодо розвитку рекреаційної інфраструктури та організації транскордонних туристичних маршрутів тривали будівництво й реконструкція об’єктів туристичної інфраструктури в Долинському, Косівському, Городенківському, Калуському районах, містах Івано-Франківську та Яремчі. До головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій подано понад 20 інвестиційних пропозицій у галузі туризму. Розроблено програму розвитку мережі пішохідних туристських маршрутів в області «Спільним шляхом до об’єднаної Європи» із відновлення Східно-Карпатського туристського шляху. У рамках цієї програми планується здійснити облаштування та знакування туристських маршрутів.

Міністерством економіки України відібрано наші проекти транскордонного співробітництва «Зелені стежки Прикарпаття» та «Відтворення історичних неархітектурних форм і облаштування обслуговуючої рекреаційної інфраструктури для організованого туристичного відвідування Поляницького регіонального ландшафтного парку та пам’ятки природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша», які отримали висновки щодо доцільності надання державної фінансової підтримки.

Автор: Микола СКОРИК

Архів журналу Віче

Віче №12/2015 №12
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Глава Пентагону: США не допустять перемоги Путіна у війні проти України Сьогодні, 03 грудня

Посол України розповів, як переконав частину членів ОБСЄ бойкотувати Лаврова Вчора, 02 грудня

Кулеба: Я почув від союзників чітке "ні" на будь-які згадки про втому від України 01 грудня

ЗМІ: У ЄС зважують кілька варіантів, як подолати вето Угорщини щодо українських питань 01 грудня

Як вибрати правильний тактичний рюкзак для походів та виживання 01 грудня

Лавров прориває блокаду, Фінляндія закрила кордон з РФ, Словаччина зближується з РФ: новини дня 01 грудня

Всё, что Вы Хотели Знать о Хостинге Сайтов: Подробное Руководство 30 листопада

Польща проситиме відновити дозвільну систему для українських перевізників - Моравецький 30 листопада

Глава МЗС Австрії похвалив запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ: "Не треба боятися діалогу" 30 листопада

Уряд Польщі каже про домовленість із перевізниками щодо блокади кордону з Україною 30 листопада