Чт, 05 листопада 2015

День візової лібералізації в парламенті

Відкриваючи пленарне засідання парламенту в четвер, 5 листопада, Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закликав народних депутатів розглянути пакет законопроектів на виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з країнами ЄС, питання стосовно зменшення ренти на газ, продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, проекту Трудового кодексу й законопроекту щодо проведення місцевих виборів у населених пунктах Донбасу, де вони не відбулися.

– Ці всі питання є надважливими. Сьогодні це персональна відповідальність кожного народного депутата за його позицію в залі Верховної Ради, за його участь у засіданні й за голосування, – зауважив Володимир Гройсман.

На ранковому засіданні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні низку законопроектів.

Парламент прийняв за основу проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» щодо вдосконалення процедури документування осіб», яким пропонується надати Державній міграційній службі повноваження здійснювати виправлення в документах, що пов’язані з процедурою визнання особи біженцем або особою, котра потребує додаткового захисту, у разі виявлення неточностей у відомостях про цих осіб.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції». Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких передбачається можливість доставки іноземців або осіб без громадянства до відповідних державних органів для встановлення особи порушника й з’ясування обставин правопорушення; визначаються особливості провадження в справах про затримання іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню; розширюється перелік осіб, що мають право на безплатну вторинну правову допомогу; закріплюється дефініція поняття «пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, котрі незаконно перебувають в Україні»; уточнюється правовий статус іноземців та осіб без громадянства, яких звільнено з пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також підстави для видачі їм посвідки на тимчасове проживання; продовжується строк перебування іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, до вісімнадцяти місяців.

Також Верховна Рада України ухвалила в першому читанні  зміни до Цивільного процесуального кодексу України, якими пропонується визначити особливості провадження в справах про встановлення факту народження або смерті фізичної особи на тимчасово окупованій території України.

Проектом передбачається визначити скорочені строки розгляду категорії справ про встановлення факту народження або смерті особи стосовно осіб, що проживають на тимчасово окупованій території України.

Парламентарії  після тривалих дискусій все ж дійшли компромісу й прийняли за основу проект Трудового кодексу України, яким пропонується визначити основні засади й механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створити належні умови праці та забезпечити захист інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки.

Новий проект кодексу передбачає дотримання вже встановлених соціальних стандартів у сфері праці. Кодекс має забезпечити недискримінацію працівників з ознак статі, раси, політичних переконань та інших обставин.

Документом запроваджується порядок укладення письмового трудового договору, його дії та припинення, уточнюються порядок оплати праці за різних обставин виконання робіт, відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам та ін. Якщо роботодавець і працівник матимуть неоднозначні трактування їхніх прав, то всі рішення потрібно буде приймати на користь працівника.

Проект передбачає комплексний підхід до вирішення соціально-трудових питань, кодифікацію й уніфікацію законодавчих актів з питань праці та інкорпорацію їхніх норм. Норми проекту спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів – Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці.

Верховна Рада України також ухвалила Закон «Про зовнішню трудову міграцію», яким встановлено правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту трудових мігрантів – громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за кордоном, і членів їхніх сімей.

Законом визначено права трудових мігрантів на належні умови праці, соціальний захист та возз’єднання сім'ї. Документом встановлено, що права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Законом встановлено державні гарантії щодо надання соціальних послуг і допомоги трудовим мігрантам.

Згідно з законом держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей після повернення в Україну шляхом надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

Законом встановлено державний контроль та відповідальність за порушення вимог законодавства щодо трудової міграції. Також встановлено, що центральні та місцеві органи виконавчої влади, Служба безпеки України вживають у межах повноважень усіх можливих заходів для запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції та торгівлі людьми.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, котрі поширюють недостовірну інформацію, пов’язану із зовнішньою трудовою міграцією, несуть відповідальність згідно із законом.

Автор: Тарас РОМАНЮК.