передплата Українською | In English

№13, липень 2013

Київський університет права НАН України: стабільний та керований розвитокКиївський університет права НАН України: стабільний та керований розвиток

Поділитися:

На сучасному етапі розвитку української держави, запровадження правових і ринкових реформ неабиякої актуальності набули проблеми перебудови наявної системи підготовки юристів. У цьому контексті особливо важливою є роль вищої юридичної освіти, як основного інструменту, за допомогою котрого юрист здобуває належну професійну кваліфікацію, виховує професійні ідеали та повагу до прав і свобод людини.

Сьогодні юридична освіта є досить складним і багатогранним явищем. І завдання Київського університету права НАН України полягають насамперед у тому, щоб дати студентам повноцінні юридичні знання з навчальних дисциплін, навички умілого застосування теоретичних положень під час практичної діяльності, сформувати переконаність у тому, що із закінченням навчального закладу не завершується процес пізнання, що тільки безперервне удосконалення своїх знань, збагачення їх досягненнями теорії та практики є ключем до успіху в діяльності кожного юриста.

У КУП НАН України, освітня діяльність якого ґрунтується на державній формі власності, створюються належні умови для усунення жорсткої рег­ламентації змісту професійної освіти, уніфікації навчальних планів, програм підготовки, уникнення надмірної ідеологізації навчання. Мені приємно констатувати, що в нашому виші кожен студент отримує можливості реалізації наукового і творчого потенціалу.

КУП НАНУ сьогодні – це єдиний у структурі Національної академії наук України динамічний креативний вищий навчальний заклад, який своїм основним завданням ставить комплексність у підготовці висококваліфікованого фахівця­юриста на основі поєднання досягнень освіти й науки. Університет постійно розвивається. Ми постійно удосконалюємо форми й методи роботи, поліпшуємо умови праці наших співробітників і студентів.

З 2011 року готуємо магістрів за спільними магістерськими програмами з Варненським вільним університетом «Черноризец Храбр» (Болгарія): «Право Європейського Союзу» та «Міжнародне право і безпека». Ми – єдиний виш України, котрий реалізує спільні магістерські програми з міжнародного права з цим університетом. Поточного року плануємо розширити перелік магістерських програм.

Важливим і визначальним етапом розвитку нашого університету та організації навчання є ліцензування й акредитація напрямів підготовки, спеціальностей, за якими готуємо фахівців. 2013­го, хочу зазначити, планується пройти ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю «інтелектуальна власність» і молодших фахівців за спеціальністю «правознавство» у власному коледжі на Рівненщині.

КУП НАНУ був першим в Україні університетом, що в 2007 році започаткував впровадження майстер­класів у сфері юриспруденції як сучасної інноваційної форми навчання студентів. Для їх проведення запрошуємо найкращих вітчизняних та іноземних фахівців різних галузей права, авторитетних юристів­практиків. Тільки упродовж цього навчального року студенти мали змогу прослухати майстер­класи учених з США, Португалії, Бельгії, Франції, Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Словаччини, Болгарії, Росії, Молдови тощо.

Одним із найважливіших завдань на 2013 рік стало створення мультимедійних аудиторій для впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечать високий рівень якості юридичної освіти. Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і підвищує ефективність навчального процесу. Сьогодні ми вже здали в експлуатацію дві надсучасні аудиторії: інтерактивного тестування й інформаційно­комунікативних технологій. Їх обладнано інтерактивними дошками, комп’ютерами останнього покоління. Інший напрям застосування інформаційних технологій пов’язаний з можливістю використовувати мережі для здійснення віртуальних занять з різних галузей права, спостерігати за проведенням судових засідань та в он­лайн­режимі спілкуватися з викладачами інших університетів в Україні та за кордоном, проводити он­лайн майстер­класи видатних вітчизняних і зарубіжних науковців в університеті та за його межами, наукові конференції з трансляцією у мережах університету та Інтернет.

У нещодавно опублікованому рейтингу вишів «Компас», у якому впродовж шести років беруть участь вищі навчальні заклади, котрі готують фахівців за такими напрямами, як «бізнес­економіка», «архітектура­будівництво», «право», «ІТ» тощо, Київський університет права НАНУ посів 11 місце серед лідерів вищої школи у сфері права. Хочу підкреслити: діяльність 239 вищих навчальних закладів України аналізували й оцінювали випускники, компанії­роботодавці та представники компанії­експертів. Це, своєю чергою, засвідчило об’єктивність і неупередженість рейтингу загалом.

Науково­дослідна робота Київського університету права НАН України залишається одним із пріоритетних напрямів його розвитку та невід’ємною складовою діяльності університету, спрямованою на задоволення потреб навчально­виховного процесу та інтеграцію наукової, навчальної і виробничої діяльності до системи вищої юридичної освіти. Починаючи з 2010­го університет щорічно проводить шість міжнародних і всеукраїнських науково­практичних конференцій: «Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького», «Сучасні проблеми правової системи України», «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку», «Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір», «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». Три останні відбуваються на базі наших відокремлених підрозділів: у Рівненському й Ужгородському інститутах.

Для активізації дослідницького потенціалу вишу, об’єднання науковців у творче співтовариство та для регулярного обміну науковою інформацією і визначення перспективних напрямів наукових досліджень в КУП НАН України сформовано науково­дослідні центри та лабораторії, зокрема Центр політологічних, гуманітарних і прикладних досліджень, Науково­дослідну лабораторію з права біоетики та медичного права, а також сектори – права інтелектуальної власності й екологічного права (кожен має власну історію та наукові здобутки). Наприкінці 2012 року в університеті створено сектор міжнародного морського права.

Важливе місце в системі КУП НАН України посідає університетська біб­ліотека. Її фонди налічують понад 130 тисяч друкованих видань і понад 2 тисячі найменувань електронних документів і є одним із найсучасніших університетських зібрань юридичної літератури. Велике наукове значення має 17­тисячний фонд періодичних видань і наукових збірників, в якому зберігаються не лише вітчизняні видання юридичного спрямування, а й фундаментальні зарубіжні правові журнали. Університетська бібліотека широко використовує електронний каталог. Він налічує понад 30 тисяч бібліографічних записів.

Варто наголосити, що наші міжнародні зв’язки справляють позитивний вплив на наукову й навчальну роботу студентів і викладачів. Після неодноразових візитів і виступів з майстер­класами М. Свантнера, директора відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія), КУП НАНУ отримав бібліотеку­депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Відкриття першої та єдиної в Україні бібліотеки­депозитарію ВОІВ здійснено в рамках програми «WIPO Publications Depository Library Program» та покликано сприяти глибшому ознайомленню фахівців у галузі інтелектуальної власності з діяльністю ВОІВ, питаннями правового регулювання та захисту інтелектуальної власності.

Наш виш уклав багато міжнародних угод про співпрацю, які передбачають обмін науковим досвідом і науковою літературою, спільну дослідницьку діяльність, перспективи впровадження міжнародних магістерських програм з отриманням подвійного диплому. Наприклад, протягом 2012 року ми підписали 17 меморандумів про співпрацю з такими закладами, як Гентський університет (Бельгія), Університет національного та світового господарства (Болгарія), Ростовський державний економічний університет та Асоціація юридичних вузів (Російська Федерація), Університет імені 1 грудня 1918 року м. Альба Юлія (Румунія), Кавказький міжнародний університет (Грузія) та іншими.

На Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра­2013» (11–13 квітня 2013 р.) КУП НАНУ виборов Гран­прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». Гадаю, це висока й заслужена оцінка діяльності нашого колективу.

Приємно відзначити, що в 2012 році завершено спорудження університетського храму на честь Преподобного Нестора Літописця. Сьогодні готуємо необхідні документи для внесення храму до загального реєстру церков і введення його в дію.

Навесні відкрито ще один корпус на території КУП НАНУ, де розмістилися юридична клініка «Фенікс», студентський парламент, сучасний копі­центр, книжковий магазин і студентське інтернет­кафе.

Необхідно підкреслити: лише за постійного, системного та методичного пошуку шляхів оптимізації освітньої, наукової, інформаційної складової діяльності Київського університету права НАН України ми зможемо забезпечити стабільний та керований розвиток нашого вишу сьогодні й у майбутньому.

Автор: Юрій БОШИЦЬКИЙ

Коментарі

Заповніть поля відмічені червоним!

Додати коментар

Увійдіть в систему, використовуючи аккаунт соціальної мережі:
Коментар:

Поля відмічені *(зірочкою) обов'язкові для заповнення.

Плакат - брат барикад

Архів журналу Віче

Віче №15/2016 №15
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Хмара про рішення КСУ: Всі юристи бачили, що це не відповідає Конституції, але… Сьогодні, 24 червня

Вибори влітку: яку «ставку» зробив Порошенко і що отримав в результаті Сьогодні, 24 червня

Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула Сьогодні, 24 червня

Рішення ПАРЄ зламає персональні санкції ЄС проти кількох росіян Вчора, 23 червня

Молдова хоче допомоги України з Придністров'ям і антикорупцією - прем'єрка 22 червня

Баканов у США узгодив деталі візиту Зеленського до Вашингтона 22 червня

Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук 22 червня

Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію 22 червня

Коломойський не зустрічався із Зеленським після інавгурації 21 червня

Кубів запропонував владі кардинальні зміни для регулювання цифрової економіки 21 червня